:

När kan man riva gjutformen?

Innehållsförteckning:

  1. När kan man riva gjutformen?
  2. Vilka påstående stämmer gällande Formbyggnad?
  3. Vilken är den vanligaste kvarsittande formen som används vid gjutning av platta på mark?
  4. När ska man börja Glätta?
  5. Vad är Balkform?
  6. Vad är Smygform?

När kan man riva gjutformen?

Formen kan du ta bort ett dygn efteråt. På jobbet så river vi tom tremetersväggar dagen efter, så tre dagar är lite överdrivet. Vattna plattan gör man för att kyla ner betongen så att den inte härdar för snabbt och då får du sprickor i den. Detta brukar man göra när det blåser och är varmt ute.

Vilka påstående stämmer gällande Formbyggnad?

Formbyggnad

  • Avsträvning och/eller stämpning utförs.
  • Formens ytan behandlas enligt anvisningar, t ex med formolja.
  • Gjuthöjden mäts ut och markeras på formens sida (alt.används laser vd gjutning)
  • Innan väggformar dubblas måste armering, ingjutningsgods och eventuella genomföringar vara korrekt monterat och fixerat.
BE

Vilken är den vanligaste kvarsittande formen som används vid gjutning av platta på mark?

Det vanligaste formsystemet på marknaden idag är plattbärlag, en förtillverkad kvarsittande betongform som levereras färdig till bygget där den lyfts på plats och därefter gjuts på med färsk betong, se avsnitt Plattbärlag.

När ska man börja Glätta?

För att kunna färdigställa ett enskiktsgolv inom ett arbetsskift måste glättningen därför påbörjas inom 3-4 timmar efter gjutningens början. Väntetiden mellan gjutning och glättning är alltså dimensionerande för hur stora dessa ytor ska bli.

Vad är Balkform?

Balkform. Gjutform för betongbalk. Klätterformar finns som hydrauliska klätterkonsoler, kranhanterade klätterkonsoler och plattformar. Klätterformar används ofta för gjutning av höghus, bropelare, pyloner o d.

Vad är Smygform?

Smygformen kan krympas enkelt, snabbt och utan hammarslag. Krympningen sker i två riktningar genom att ett excenterlås öppnas. Detta fordrar liten muskelkraft och sker ljudlöst. Metoden kan också användas för formar till hisschakt.