:

Hur länge måste grundfärg torka?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge måste grundfärg torka?
  2. När är färgen Övermålningsbar?
  3. Hur lång tid efter regn kan man måla?
  4. Hur lång tid tar det att måla om ett rum?
  5. När kan man börja måla huset?

Hur länge måste grundfärg torka?

För att minska risken för tanningenomslag vid målning med vit grundfärg bör färgen torka ca 1 dygn vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet före övermålning med täckfärg. Tänk på att vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlängs torktiden. Fabriksgrundat virke kan behöva grundas på nytt med Bestå Grundfärg.

När är färgen Övermålningsbar?

Vid lägre temperatur och/ eller högre luftfuktighet förlängs torktid. Undvik tyngre belastning, hård nedsmutsning och rengöring av ytorna framtilldess att färgen har härdat klart. Övermålningsbar efter 8 timmar, detta gäller vid 23 grader och 50% luftfuktighet.

Hur lång tid efter regn kan man måla?

Helst ska målnigen göras när vädret är torrt under en längre tidsperiod. Om det är en sommar med ostadigt väder är dock en riktlinje att inte måla när man vet att det kan komma regn inom samma dygn. Att ha flera dagars uppehåll innan målningen sätter igång är ännu bättre.

Hur lång tid tar det att måla om ett rum?

Att till exempel måla om ett vardagsrum på 25 kvadratmeter tar normalt sett 5 till 15 arbetstimmar för förarbetet – helt beroende på skicket. Om det är bra färg och ingen grundmålning behövs tar det ytterligare 15-30 timmar för att måla två omgångar.

När kan man börja måla huset?

Den bästa tiden för målning av snickerier utomhus är från slutet av april till slutet av september. Utomhusfärg fungerar bäst i måttlig luftfuktighet och temperaturer mellan 10 och 25 grader. Det ska helst inte ha regnat på en vecka när du börjar måla. Kom ihåg att träets fukthalt ska vara maximalt 15 procent.