:

Hur länge har man a-kassa Handels?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge har man a-kassa Handels?
  2. Hur kan man se om man är med IA kassan?
  3. Hur mycket ersättning får du i a-kassan?
  4. Vad är det nya ersättningsbeloppet för a-kassan?
  5. Vad är grundersättning i en a-kassa?

Hur länge har man a-kassa Handels?

Du som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från a-kassan beviljas en ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar. Innan ersättning kan betalas ut ska 6 dagars karens göras.

Hur kan man se om man är med IA kassan?

Här ansöker du om att bli medlem i Kommunals a-kassa. Logga in på Mina sidor. Där ser du vilka uppgifter du behöver lämna in för att få besked om vilken ersättning du har rätt till.

Hur mycket ersättning får du i a-kassan?

  • A-kassan ersätter 80 procent av din genomsnittliga inkomst under de första 200 dagarna av ersättningsperioden. Efter det är ersättningen 70 procent av inkomsten. Men det finns ett maxbelopp för hur mycket ersättning du kan få per dag. De första 100 dagarna kan du som mest få 910 kronor per dag och därefter som mest 760 kronor per dag.

Vad är det nya ersättningsbeloppet för a-kassan?

  • Regeringen har beslutat att även höja ersättningen från a-kassan från och med dag 101 och resten av ersättningsperioden. Det nya maxbeloppet är 1 000 kronor per dag istället för 760 kronor och gäller för ersättning som avser perioden till 3 januari 2021. Som mest 510 kronor per dag utan inkomstbaserad ersättning

Vad är grundersättning i en a-kassa?

  • Grundersättning. Grundersättningen är upp till 8 000 kronor i månaden före skatt, beroende på hur mycket du har jobbat tidigare. Den kan du söka om du inte är medlem i en a-kassa eller har varit medlem kortare tid än ett år. Du ska också ha fyllt 20 år.