:

Vem kom på relativitetsteorin?

Innehållsförteckning:

  1. Vem kom på relativitetsteorin?
  2. Hur gammal var Einstein när han kom på relativitetsteorin?
  3. Vad betyder allmänna relativitetsteori?
  4. Vad visade Einstein med sin relativitetsteori?
  5. När används relativitetsteorin?

Vem kom på relativitetsteorin?

Nobelpris i fysik offentliggjort Redan på 1700-talet resonerade fysiker om att en plats som har tillräckligt stark gravitation skulle kunna hindra själva ljuset från att ta sig ut. Först med Albert Einsteins allmänna relativitetsteori fanns det ett teoretiskt ramverk för att förstå den här typen av extrem omgivning.

Hur gammal var Einstein när han kom på relativitetsteorin?

Albert fick en son. Under detta år hinner Einstein, blott 26 år, med mycket. Han lägger fram den speciella relativitetsteorin som visar att ljus existerar både som vågor och som små partiklar vilka kallas fotoner.

Vad betyder allmänna relativitetsteori?

Allmänna relativitetsteorin är den geometriska teori om gravitation som Albert Einstein publicerade 1915 och den aktuella beskrivningen av gravitation inom den moderna fysiken. ... Förhållandet specificeras av Einsteins fältekvationer, ett system av partiella differentialekvationer.

Vad visade Einstein med sin relativitetsteori?

Den speciella relativitetsteorin: var den första som Einstein utvecklade och publicerade år 1905. Enligt den här teorin så kan ingenting färdas snabbare än ljusets hastighet i vakuum. Det betyder också att om en massa skulle färdas i ljusets hastighet i vakuum så skulle tiden stanna.

När används relativitetsteorin?

Einsteins upphöjelse till fysikens förnyare tog fart 1919 när Arthur Eddingtons astronomiska observationer gav stöd åt relativitetsteorin.