:

Finns kaniner på Gotland?

Innehållsförteckning:

  1. Finns kaniner på Gotland?
  2. Hur kom kaniner till?
  3. När kom kaninerna till Gotland?
  4. Vad kallas kaniner på Gotland?
  5. Vad är en Rabbis?
  6. Finns det harar på Gotland?
  7. Kan en kanin och hare para sig?
  8. När kom kaninen till Sverige?
  9. Hur många ungar får en Gotlandskanin?

Finns kaniner på Gotland?

Rabbis kallas vildkanin på fastlandet. Sådana planterades in på Gotland i början av 1900-talet varvid populationen formligen exploderade, de är flitiga vid sina sysslor, men den är inte längre lika talrik som i mitten på 1900-talet, då det vid enstaka större jakter kunde skjutas över 1000 sådana per dag.

Hur kom kaniner till?

Domesticeringen av husdjur började för 9 000 till 15 000 år sedan, då hundar, kor, får, getter och grisar blev våra första husdjur. Kaninen blev ett husdjur långt senare, för cirka 1 400 år sedan, och det var munkar i södra Frankrike som hade tama kaniner.

När kom kaninerna till Gotland?

Precis som rådjur är kaniner införda till Gotland och har inte funnits där naturligt innan 1900-talet. På grund av den snabbt ökande stammen infördes under 1960-talet kaninpest och senare även gulsot för att minska populationen.

Vad kallas kaniner på Gotland?

Vildkaninen på kolonin Det var under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som man tog vildkaninerna till Sverige och då huvudsakligen till Skåne och Gotland. På Gotland så finns det än idag de som kallar vildkaninen för Rabbis vilket var det namn som den fick då den introducerades.

Vad är en Rabbis?

Rabies är en virussjukdom. Den smittar från däggdjur till människa via saliv, till exempel om du har ett sår på huden eller blir slickad i ansiktet. Rabies är nästan alltid en dödlig sjukdom om den inte behandlas snarast, senast inom två dygn.

Finns det harar på Gotland?

Hararna har funnits på Gotland i 9 500 år men ingen vet inte hur de tog sig hit eller varifrån de kom. Hans Ahlgrens forskning visar att det funnits två olika populationer av skogshare på Gotland. Den första är genetiskt mest lik harar i Skottland och den stammen dog ut för 5 000 år sedan.

Kan en kanin och hare para sig?

Kaniner och harar kan inte hybridisera, alltså para sig och få avkomma.

När kom kaninen till Sverige?

Kaninen introducerades till Sverige, troligen först i slutet av 1800-talet, även om vissa källor anger medeltiden.

Hur många ungar får en Gotlandskanin?

FÄRG: Många olika färger. UNGAR: 6 - 8 ungar per kull. Dräktighet: 28 – 32 dagar. URSPRUNG: Gotlandskaninen hittades på några gårdar på Gotland.