:

När ska man ta sitt insulin?

Innehållsförteckning:

 1. När ska man ta sitt insulin?
 2. Hur lång tid tar det för insulin att verka?
 3. Hur länge kan en öppnad insulinpenna förvaras i rumstemperatur?
 4. Var på kroppen kan man ge insulin?
 5. Hur ger man insulin och vad ska man tänka på när man ger insulin?
 6. Vad gör insulin i kroppen?
 7. Kan man ge insulin efter maten?
 8. Var ger man snabbverkande insulin?
 9. Hur påverkas blodsockret av Diabetestabletter?
 10. Hur påverkas blodsockret när man ger en injektion Måltidsinsulin?
 11. Hur länge mår förvaring av insulin?
 12. Hur lång tid tar snabbverkande insulin?
 13. Kan direktverkande insulin tas före måltid?
 14. När börjar långverkande insulin verka?

När ska man ta sitt insulin?

Den vanligaste insulinbehandlingen om du använder insulinpenna är att ta basinsulin en eller två gånger gång per dygn, oftast på kvällen. Dessutom behövs ett snabbverkande eller direktverkande insulin före varje måltid. Till en insulinpump används bara direktverkande insulin.

Hur lång tid tar det för insulin att verka?

Snabbverkande insulin (humaninsulin). Börjar verka ca 30 minuter efter injektionen, har kraftigast effekt 1-4 timmar, och varar ca 7-8 timmar. Ska tas en halv timme före måltid.

Hur länge kan en öppnad insulinpenna förvaras i rumstemperatur?

Märk öppnad förpackning med datum. Insulin i rumstemperatur kan användas högst 1 månad. Lämna insulin som är för gammalt till apoteket. Insulinpennor och kanyler förvaras i den boendes medicinskåp eller i det förråd där den boen- des originalförpackningar förvaras.

Var på kroppen kan man ge insulin?

Hur väl insulinet tas upp varierar mellan olika injektionsställen. För det mesta får man snabbare effekt i magområdet och därför ger man ofta snabbverkande insulin i magen. Långverkande insulin ges i låren, skinkan eller magen. Injektionsställenas temperatur och blodcirkulation påverkar upptaget av insulin.

Hur ger man insulin och vad ska man tänka på när man ger insulin?

Snabbast tas insulinet upp i buken, därför ges snabb/måltidsinsulin och mixinsuliner där. Mer långverkande insulin ges oftast i låret eller i skinkan för att få ett långsammare upptag. Kolla att kanylen fungerar och töm den på luft genom att spruta ut 1-2 E insulin. Stick in kanylen och injicera insulinet.

Vad gör insulin i kroppen?

Insulinets uppgift är att se till att alla kroppens celler får tillgång till energi i form av socker, glukos.

Kan man ge insulin efter maten?

Det finns två olika typer av måltidsinsulin, direktverkande och snabbverkande. Direktverkande insulin kan tas alldeles före måltid alternativt direkt efter måltiden. Det första direktverkande insulinet kom 1996 och idag används nästan uteslutande denna typ av måltidsinsulin i Sverige.

Var ger man snabbverkande insulin?

Snabbast tas insulinet upp i buken, därför ges snabb/måltidsinsulin och mixinsuliner där. Mer långverkande insulin ges oftast i låret eller i skinkan för att få ett långsammare upptag. Kolla att kanylen fungerar och töm den på luft genom att spruta ut 1-2 E insulin.

Hur påverkas blodsockret av Diabetestabletter?

Lågt blodsocker - insulinkänning För låga blodsockervärden (insulinkänning) är betydligt vanligare. Risken är störst vid insulinbehandling, men känning kan också inträffa vid tablettbehandlad diabetes om man behandlas med tabletter som stimulerar den egna insulinfrisättningen.

Hur påverkas blodsockret när man ger en injektion Måltidsinsulin?

Effekten av insulinet stämmer ganska väl med det insulinbehov vi har i samband med en måltid. Det ges alltså innan måltiden för att kroppen ska kunna ta tillvara de kolhydrater vi äter och förhindra att blodsockret stiger. Det kallas därför för måltidsinsulin.

Hur länge mår förvaring av insulin?

 • Förvaring av insulin. Insulin mår bäst av att förvaras i kylskåp vid 2-8 grader, men det är hållbart upp till fyra-sex veckor vid 25-30 grader beroende på vilket insulin du har. Den insulinpenna eller de ampuller du använder ska du ha i rumstemperatur.

Hur lång tid tar snabbverkande insulin?

 • Börjar verka ca 30 minuter efter injektionen, har kraftigast effekt 1-4 timmar, och varar ca 7-8 timmar. Ska tas en halv timme före måltid. Används idag i allt mindre utsträckning. Exempel på snabbverkande insulin är: Actrapid® (humaninsulin), Humulin Regular®(humaninsulin), och Insuman Rapid®(humaninsulin).

Kan direktverkande insulin tas före måltid?

 • Direktverkande insulin kan tas alldeles före måltid alternativt direkt efter måltiden. Det första direktverkande insulinet kom 1996 och idag används nästan uteslutande denna typ av måltidsinsulin i Sverige. Direktverkande insulin används även till insulinpumpar.

När börjar långverkande insulin verka?

 • Långverkande insulin (insulinanalog) börjar verka efter ca 1,5 timmar, har kraftigast effekt 3-16 timmar med verkan upp till 24 timmar. Exempel på långverkande insulin är: Levemir® (insulin detemir). Långverkande insulin (insulinanalog) börjar verka efter 2-3 timmar och har därefter en jämn verkan upp till 24 timmar.