:

Hvem er medlem af Pension Danmark?

Innehållsförteckning:

 1. Hvem er medlem af Pension Danmark?
 2. Hvem kan blive medlem af Industriens pension?
 3. Hvem indbetaler pension?
 4. Kan man selv vælge pension?
 5. Hvor mange procent skal man betale i pension?
 6. Kan man få udbetalt sin pension fra PFA?
 7. Er Industriens Pension livslang?
 8. Hvem ejer Industriens Pension?
 9. Hvornår indbetaler arbejdsgiver til pension?
 10. Kan jeg hæve min arbejdsmarkedspension?
 11. Hvordan bliver du pensionist?
 12. Hvornår kan du få udbetalt pension?
 13. Hvornår er aftalen om tidlig pension gældende?
 14. Hvordan kan du beregne din pension?

Hvem er medlem af Pension Danmark?

PensionDanmark (tidl. Pensionsselskaberne), er et dansk pensionsselskab (livsforsikringsselskab), som blev grundlagt i 1989 og ejes af fagforbund som 3F og arbejdsgiverorganisationer som DI i fællesskab.

Hvem kan blive medlem af Industriens pension?

Du kan tilpasse din nye pensionsordning til dine behov....Nærmeste pårørende er i denne rækkefølge

 • Din ægtefælle.
 • Din samlever, som du enten har boet sammen med i to år, eller som du har barn med.
 • Dine børn, børnebørn osv. (livsarvinger).
 • Arvinger efter dit testamente.
 • Dine arvinger efter arveloven.

Hvem indbetaler pension?

Normalt betaler både du og din arbejdsgiver til pensionen via lønnen. Pensionen udgør i de fleste tilfælde en fast procentdel af din løn. Hvis du er tjenestemand, indbetaler du ikke til pensionen, men optjener ret til den.

Kan man selv vælge pension?

Din nye arbejdsgiver kan fortsætte med at betale til din pensionsordning, hvis du ikke er omfattet af en ny obligatorisk ordning. Du kan også selv vælge at betale til ordningen. Du kan enten videreføre din pensionsordning via en ny arbejdsgiver eller privat. Du kan kontakte os for at få et tilbud på videreførsel.

Hvor mange procent skal man betale i pension?

Din overenskomst bestemmer, hvor meget der som minimum skal indbetales til din arbejdsmarkedspension. På de fleste overenskomster i det private svarer indbetalingen svarer til 12 procent af din løn. Her betaler din arbejdsgiver 2/3, og du selv 1/3.

Kan man få udbetalt sin pension fra PFA?

På Mit PFA kan du et overblik over din/dine opsparinger. Kontakt os på 70 12 50 00 og hør om du har mulighed for at din pensionsopsparing udbetalt før tid. ... Vær opmærksom på at hvis du får udbetalt din opsparing før den aftalte pensionsalder, skal du betale en afgift til staten på op til 60 %.

Er Industriens Pension livslang?

Når du går på pension, kan du vælge at sikre udbetaling af den livslange pension til dine efterladte et antal år. Den periode, du sikrer pensionen til dine efterladte i, kalder vi for garantiperioden. Pensionen i resten af garantiperioden udbetales til dine efterladte, hvis du dør, inden du selv har fået den udbetalt.

Hvem ejer Industriens Pension?

IndustriPension Holding ejer Industriens Pensionsforsikring A/S og Industriens Pension Service A/S.

Hvornår indbetaler arbejdsgiver til pension?

Har du en arbejdsmarkedspension, skal din arbejdsgiver hver måned trække pensionen af din løn. Det skal fremgå af din lønseddel. Derefter skal både dit bidrag og din arbejdsgivers bidrag overføres til pensionsselskabet.

Kan jeg hæve min arbejdsmarkedspension?

Din arbejdsmarkedspension vil som udgangspunkt være opdelt i tre forskellige udbetalinger: Engangsbeløb: udbetales enten når du fylder 60 år eller går på pension, afhængigt af hvor du har din arbejdsmarkedspension. Ratepension: udbetales hver måned i 10 år. Du kan vælge at få pengene udbetalt over en længere periode.

Hvordan bliver du pensionist?

 • Når du logger på PensionsInfo, indhenter du automatisk oplysninger om dine pensioner. Oplysningerne kommer fra de pensionsselskaber og banker, hvor du har pensionsordninger. Dine oplysninger bliver vist på PensionsInfo, så du kan få et overblik over, hvordan din økonomiske situation forventes at blive, når du bliver pensionist.

Hvornår kan du få udbetalt pension?

 • Du kan tidligst gå på pension, når du er fyldt 60 år. Senest når du fylder 75 år, skal du begynde at få udbetalt din pension. Det er din fødselsdato, der afgør, hvornår du kan begynde at få udbetalt din pension. Men hvis din pensionsordning oprettet før den 1. maj 2007, kan du altid starte med at få den udbetalt, når du fylder 60 år.

Hvornår er aftalen om tidlig pension gældende?

 • Regeringen, SF, DF og Enhedslisten er blevet enige om en aftale om tidlig pension til dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Aftalen skal nu vedtages i Folketinget, og der er allerede politisk flertal for aftalen. Loven skal træde i kraft 1. januar 2021. Er du fyldt 61 år, kan du begynde at søge i august 2021.

Hvordan kan du beregne din pension?

 • PensionsInfo giver dig et samlet overblik over dine pensionsordninger. Du kan beregne din pension ud fra en række forudsætninger, som du selv har mulighed for at ændre. PensionsInfo er et samarbejde mellem offentlige myndigheder, pensionsselskaber, livsforsikringsselskaber, pensionsselskaber, banker og sparekasser.