:

Kan barn hämta ut recept?

Innehållsförteckning:

  1. Kan barn hämta ut recept?
  2. Kan man hämta ut andras recept?
  3. Vem får hämta ut recept?
  4. Hur kan jag se mitt barns recept?
  5. Kan vårdnadshavare hämta ut recept?
  6. Kan barn under 18 hämta ut medicin?
  7. Kan någon annan hämta ut recept apoteket?
  8. Kan någon annan legitimera mig på apoteket?
  9. Kan en 15 åring hämta ut recept?
  10. Varför kan jag inte se mitt barns recept?

Kan barn hämta ut recept?

Fullmakt behövs inte för dina barn Som vårdnadshavare behöver du ingen fullmakt för att se, beställa och hämta läkemedel och varor på recept för ditt eget barn under 13 år. När du loggar in med din e-legitimation så kan du enkelt se och handla läkemedel och varor på recept för dina barn.

Kan man hämta ut andras recept?

Om du vill hämta ut läkemedel åt någon annan, eller att någon annan ska hämta ut läkemedel åt dig behöver du registrera en fullmakt för apoteksärenden. På den här sidan kan du registrera fullmakten digitalt via Läkemedelskollen eller via blankett, och hitta information om fullmakter på olika språk.

Vem får hämta ut recept?

Du kan själv be en bekant, familjemedlem eller någon annan att hämta din medicin. Ombudet måste ha fullmakt från dig om receptet är elektroniskt överfört. Han eller hon måste då också känna till ditt personnummer och även kunna legitimera sig.

Hur kan jag se mitt barns recept?

Du kan bara se information om dina läkemedel på 1177.se om du är över 18 år. Du som är vårdnadshavare till barn under 13 år kan se viss information om ditt barns läkemedel med din egen inloggning. Om ditt barn är under 12 år kan du se all information om hens läkemedel.

Kan vårdnadshavare hämta ut recept?

Du som är vårdnadshavare behöver ingen skriftlig fullmakt för att hämta ut läkemedel till dina minderåriga barn. Däremot måste du visa legitimation.

Kan barn under 18 hämta ut medicin?

Har du barn under 18 år så behöver du som vårdnadshavare ingen fullmakt för att kunna se, beställa eller hämta ut receptbelagda läkemedel och varor.

Kan någon annan hämta ut recept apoteket?

Du kan låta någon annan sköta alla dina apoteksärenden och hämta ut dina receptbelagda läkemedel. För att göra det behöver du ge denna person en fullmakt. Du kan även med en fullmakt se och hantera ditt eller dina barns läkemedel till den dag de fyller 13år.

Kan någon annan legitimera mig på apoteket?

Fullmakt via blankett Fullmaktsblanketten lämnas in på valfritt apotek av antingen dig själv (fullmaktsgivare) eller den person som får fullmakt. Den som lämnar in fullmakten måste kunna visa legitimation. Om det är personen som får fullmakt som lämnar in blanketten så måste den ha med sig bådas legitimation.

Kan en 15 åring hämta ut recept?

En vårdnadshavare kan fortsatt gå till ett vanligt fysiskt apotek för att hämta ut recept till sin tonåring. Samma kontroll görs då av vilken information som kan lämnas ut och vilka läkemedel barnet/tonåringen behöver.

Varför kan jag inte se mitt barns recept?

Föräldrar har inte längre möjlighet att via 1177.se och på apotek ta del av sina barns journaler och recept, när de fyllt 13 år. På detta enda område har lagstiftaren bestämt att 13-åringar har rättshandlingsförmåga. Syftet är enligt hälsomyndigheten att följa offentlighets- och sekretesslagen.