:

Hur man lägger puts?

Innehållsförteckning:

 1. Hur man lägger puts?
 2. Varför putsad fasad?
 3. Varför Putsnät?
 4. Vad är problemet med putsade fasader?
 5. Hur putsar man fasader på trähus?
 6. Vad är enstegstätad fasad?

Hur man lägger puts?

Putsa väggen

 1. Rör om i hinken med tunngrundning, dvs. ...
 2. Använd en mindre murslev och fyll igen väggytan i hörnvinkeln. ...
 3. När du ”slår” på putsbruket mellan listerna ska du försöka att få in rätt ”schvung” så att bruket fäster. ...
 4. Arbeta hela tiden nerifrån och upp tills hela väggytan är täckt med bruk.

Varför putsad fasad?

En av den putsade fasadens fördelar är dess förmåga att suga åt sig och avge fukt utan att skadas. Men en förutsättning för att detta ska fungera, och fasaden hålla sig fri från skador, är att fuktbelastningen inte blir alltför stor eller långvarig. Fasadputsen måste hinna torka ut ordentligt emellanåt.

Varför Putsnät?

Putsnät används främst till armering av utvändig puts och det är helt nödvändigt eftersom putsen inte fäster annars. Det kan till exempel vara till blockstensväggar eller putsning av fundament. ... Efter att du har använd ditt putsnät och putsat färdigt är det dags att använda cementbruk och det gör du bäst i två omgångar.

Vad är problemet med putsade fasader?

 • Problemet med enstegstätade putsade fasader är att putsen läggs direkt på isoleringen. Konstruktionen gör att vatten kan tränga in i väggen vid fuktigt väder och regn, men väggen ventileras inte tillräckligt effektivt då det saknas en luftspalt.

Hur putsar man fasader på trähus?

 • Putsade fasader har gamla byggtraditioner. Man putsar vanligen på tegel eller betongväggar, men även trähus kan ha putsad yta s.k. reveterad puts. För att putsen ska fästa på ett trähus klär man först fasaden med en s.k. reveteringsmatta. Reveteringsmattan består av vassmattor och finmaskigt hönsnät.

Vad är enstegstätad fasad?

 • Det traditionella sättet att putsa en fasad är att träreglar och isolering skyddas från regn och fukt av den målade träfasaden, och genom en luftspalt får ventilation och som gör att huset kan andas. Problemet med enstegstätade putsade fasader är att putsen läggs direkt på isoleringen.