:

Hur gör man en PowerPoint i Word?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en PowerPoint i Word?
 2. Hur gör man Underpunkter?
 3. Vad gör man med PowerPoint?
 4. Hur gör man en proffsig PowerPoint?
 5. Hur skriver man i en PowerPoint?

Hur gör man en PowerPoint i Word?

Tryck på Ctrl + C. Växla till Word och klicka sedan där du vill att informationen ska visas. På fliken Start i gruppen Urklipp klickar du på pilen under Klistra in och sedan på Klistra in special. Välj Microsoft Office PowerPoint-objekt i listan Som.

Hur gör man Underpunkter?

Ändra punktjusteringen

 1. Markera texten eller punktlistan som du vill ändra.
 2. På fliken Start i gruppen Stycke klickar du på pilen bredvid Punktlista. . Sedan klickar du på Definiera ny punkt.
 3. Under Justering väljer du Vänster, Centrerat eller Höger.
 4. Klicka på OK.

Vad gör man med PowerPoint?

En PowerPoint-presentation fungerar som ett bildspel. Det budskap eller den historia som du vill förmedla delar du upp i en rad bilder. Du kan tänka dig att varje bild är som en vit duk som du fyller med bilder och ord som för fram ditt budskap.

Hur gör man en proffsig PowerPoint?

7 tips för Powerpoint-presentationen

 1. Var förberedd och ha ett tydligt budskap! ...
 2. Använd rätt färger för en kontrastrik presentation. ...
 3. Skriv stort. ...
 4. Skriv rent. ...
 5. Använd få ord och rader, och inte mer än en huvudtes per bild. ...
 6. Låt grafik och teckningar stödja ditt budskap. ...
 7. Använd liggande eller stående bilder – inte både och.

Hur skriver man i en PowerPoint?

Så gör du en enkel presentation i Powerpoint

 1. Börja med att öppna ett nytt Powerpoint-dokument genom att klicka på det lilla pappersarken längst upp till vänster och namnge det (Arkiv>Spara eller Ctrl + S). ...
 2. Gör en ny sida via Arkiv>Infoga>Ny Bild (eller tryck direkt på Ctrl + M) för varje steg i din presentation.