:

Hur gör man Pollentest?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man Pollentest?
  2. Kan man bli av med Hundallergi?
  3. Kan man få andningssvårigheter av pollen?
  4. Kan man bli av med sin pälsdjursallergi?
  5. Hur farligt är det att ha hund om man är allergisk?

Hur gör man Pollentest?

Ett pricktest innebär att den allergiska reaktionen testas i huden. En lösning av det misstänkta allergiframkallande ämnet som kallas allergen droppas på underarmen. En sjuksköterska rispar sedan ytligt med en nål i huden. Undersökningen gör inte ont och tar inte mer än några minuter.

Kan man bli av med Hundallergi?

Har du mycket besvär av din allergi finns det läkemedel som en läkare kan skriva ut på recept. Vid svår hundallergi finns en behandling som kallas allergen immunterapi, eller allergivaccination. Du får då sprutor med små mängder allergen som ökas lite i taget för att sakta vänja dig vid det ämne du inte tål.

Kan man få andningssvårigheter av pollen?

Pollenallergi kan orsaka astma Typiska symtom för astma som beror på pollen är att du får ihållande hosta, svårt att andas och pipande andning. Vanligast är att du får astmasymtom de dagar när det är mycket pollen i luften.

Kan man bli av med sin pälsdjursallergi?

Det finns inte någon behandling som tar bort pälsdjursallergi men det går att lindra symtomen. Vilken behandling du behöver beror på hur svåra symtom du har.

Hur farligt är det att ha hund om man är allergisk?

– Det enkla svaret är nej, flera internationella studier visar att allergennivåerna, det vill säga hur allergiframkallande en hund är, skiljer sig mycket mer mellan hundindivider än mellan raser.