:

Kan q vara 0 i pq formeln?

Innehållsförteckning:

 1. Kan q vara 0 i pq formeln?
 2. Hur gör man Andragradsekvation?
 3. När fungerar inte pq formeln?
 4. Kan man göra pq formeln utan q?
 5. Vad betyder Q matte?
 6. Vad har man andragradsekvationer till?
 7. När ska man använda Kvadratkomplettering?
 8. Vad är pq-formeln?
 9. Vad är pq formeln i kalkylatorn?
 10. Vad är diskriminanten i pq-formeln?

Kan q vara 0 i pq formeln?

Det går alltså alldeles utmärkt att använda pq-formeln även om p och/eller q är lika med 0. Exempel: x2+2x=0.

Hur gör man Andragradsekvation?

Att lösa en andragradsekvation innebär att man hittar något eller några värden på den ingående variabeln sådana att f(x) = 0, det vill säga, sådana att polynomet blir lika med noll när vi sätter in värdet istället för variabeln.

När fungerar inte pq formeln?

PQ-formeln Andragradsekvationer kallas sådana ekvationer som har polynom av grad 2 alltså x². ... x² + px + q = 0 är den karakteristiska ekvationen för att lösningen på x ska bli möjlig. Till exempel så måste x² alltså stå “ensamt”. Det får alltså inte vara 2x² + 2 + 4 = 0, för då fungerar inte pq formeln.

Kan man göra pq formeln utan q?

Avsaknad av q-värde men på samma sätt som vi såg tidigare i avsnittet om andragradsekvationer som saknar p-värde, låter man vanligtvis bli att skriva ut q-värdet om det är lika med noll. Just den här tredjegradsekvationen var ett specialfall, som vi kunde lösa med hjälp av faktorisering och pq-formeln.

Vad betyder Q matte?

"P ⇒ Q" är ett samband mellan två påståenden: "Om P är sant, så måste Q vara sant". Men inte allt man kan vilja bevisa har den formen. Det du ska bevisa här ser inte ut som ett "Om ..., så ..."-samband.

Vad har man andragradsekvationer till?

Du får en andragradsfunktion när något har en konstant acceleration – men när du använt fritt fall/kastparabel har du mer eller mindre tömt ut förrådet av naturliga exempel. Kvar blir en rad problemuppgifter i stil med ”en rektangel har arean 50 kvadratmeter och ena sidan är 3 meter längre än den andra”.

När ska man använda Kvadratkomplettering?

Kvadratkomplettering används bland annat för att lösa andragradsekvationer.

Vad är pq-formeln?

 • pq-formeln lyder som följer: x = − p 2 ± ( p 2) 2 − q. Det vill säga att x, lösningen på andragradsekvationen, är densamma som halva koefficienten för x -termen med ombytt tecken, plus/minus roten ur kvadraten för halva koefficienten för x -termen minus konstanttermen.

Vad är pq formeln i kalkylatorn?

 • Formeln som tillämpas i den här kalkylatorn är följande: x2+px+q=0 x 2 + p x + q = 0 x=−p 2 ±√(p 2)2 −q x = − p 2 ± (p 2) 2 − q Denna kallas alltså pq formeln efter p:et framför x - termen och konstanttermen q.

Vad är diskriminanten i pq-formeln?

 • Diskriminanten. Uttrycket under rottecknet i pq-formeln, ( p 2) 2 − q. kallas för ekvationens diskriminant. Värdet på diskriminanten talar om för oss hur många reella lösningar som andragradsekvationen har. Är diskriminanten större än noll har andragradsekvationen två reella lösningar.