:

Vad kan du göra för att göra en Medvetandekontroll?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan du göra för att göra en Medvetandekontroll?
  2. Hur gör man bröstkompressioner?
  3. Hur gör du när du kontrollerar andningsfrekvensen?
  4. Hur gör du om påträffar en person som fått hjärtstopp?
  5. Hur kontrollerar man medvetandet?
  6. Hur ofta ska den som gör bröstkompressioner bytas av?
  7. Hur gör man hjärtmassage?

Vad kan du göra för att göra en Medvetandekontroll?

Skaka försiktigt i personens axlar Om du hittar en person som verkar medvetslös, gå alltid fram och kontrollera medvetandet, (medvetandekontroll). Försök att få kontakt med personen genom att skaka försiktigt i personens axlar och fråga hur personen mår.

Hur gör man bröstkompressioner?

Bröstkompressioner Lägg din handlov mitt på bröstkorgen, lägg den andra handen ovanpå den första. Knäpp ihop fingrarna. Tryck med raka armar ned bröstkorgen minst 5 cm, ej mer än 6 cm. Håll en takt av 100-120 kompressioner/min.

Hur gör du när du kontrollerar andningsfrekvensen?

Andningsfrekvensen mäts, om det är möjligt, i vila, genom att räkna gångerna som bröstet höjer sig. En andningsfrekvens över 25 i vila kallas takypné, och under 12 som bradypné. Andningsfrekvens är en viktig indikator som ingår i vitalparametrarna som vanligt vis kontrolleras rutinmässigt vid kontakt med sjukvården.

Hur gör du om påträffar en person som fått hjärtstopp?

Larma. Om personen är medvetslös och andas onormalt eller inte alls, ska du omedelbart larma och starta hjärt-lungräddning. Kramper kan också vara ett tidigt tecken på hjärtstopp, även hos en person med känd epilepsi.

Hur kontrollerar man medvetandet?

GCS - Glasgow Coma Scale Med hjälp av GCS kan du bedöma hur och om patienten öppnar ögonen vid tilltal samt patientens motoriska och verbala respons. En patient som är helt medveten och som kan samarbeta kan ges max 15 poäng. Om poängen är under 8 innebär det att patienten är medvetslös.

Hur ofta ska den som gör bröstkompressioner bytas av?

Hur länge ska jag göra bröstkompressioner? Fortsätt till hjälpen kommer eller personen visar livstecken. Om ni är två hjälpare byter ni av varandra varannan minut, med så korta avbrott i kompressionerna som möjligt.

Hur gör man hjärtmassage?

Gör hjärtkompressioner Tryck ner bröstbenet med raka armar cirka 4-5 centimeter, tag den egna kroppstyngden till hjälp. Du bör hålla ett högt och jämnt tempo med närmare lite mer än en kompression per sekund. Släpp upp bröstkorgen mellan varje tryck. Varva 30 kompressioner med 2 inblåsningar.