:

Hur gör man anmälan om arbetsskada?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man anmälan om arbetsskada?
 2. Varför gör man en arbetsskadeanmälan?
 3. Vem avgör om det är en arbetsskada?
 4. Varför anmäla tillbud?
 5. När ska man anmäla arbetsplats till Arbetsmiljöverket?
 6. Hur gör man anmälning om arbetsskada?
 7. Hur ska arbetsgivaren anmäla arbetsskadan?
 8. Hur ska jag anmäla arbetsskadan på webbplatsen?
 9. Hur kan man anmäla arbetsskada på AFA Försäkring?

Hur gör man anmälan om arbetsskada?

Anmäl arbetsskadan på webbplatsen www.anmalarbetsskada.se. Välj först typ av arbetsskada. Läs mer om olika typer av arbetsskador nedan. Fyll i anmälan noga.

Varför gör man en arbetsskadeanmälan?

Anmälan om arbetsskada är viktig både för din eventuella rätt till ersättning och för att förbättra arbetsmiljön och förhindra att andra drabbas. Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal kan du också omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Vem avgör om det är en arbetsskada?

När Försäkringskassan ska bedöma en persons rätt till livränta, behöver vi information om diagnos, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och medicinsk prognos om de besvär patienten anser beror på en arbetsskada. När vi tittar på det medicinska underlaget har vi DFA-kedjan som stöd.

Varför anmäla tillbud?

När det inträffar en allvarlig personskada eller dödsfall på en arbetsplats har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till oss. Detsamma gäller skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Det står i arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a §.

När ska man anmäla arbetsplats till Arbetsmiljöverket?

Som byggherre ska du anmäla en byggarbetsplats till Arbetsmiljöverket om något av följande gäller: Byggnads- eller anläggningsarbete kommer att pågå under mer än 30 arbetsdagar på byggarbetsplatsen och mer än 20 personer kommer att arbeta samtidigt på byggarbetsplatsen vid något tillfälle.

Hur gör man anmälning om arbetsskada?

 • Anmälan om arbetsskada är viktig både för din eventuella rätt till ersättning och för att förbättra arbetsmiljön och förhindra att andra drabbas. Anmälan görs antingen via Anmäl arbetsskada eller på Försäkringskassans webbplats. Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal kan du också omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Hur ska arbetsgivaren anmäla arbetsskadan?

 • Anmäl till Försäkringskassan. Enligt lag ska arbetsgivaren göra anmälan om arbetsskada om skadan medför sjukfrånvaro, läkarvård, tandvård, bestående nedsättning av arbetsförmågan, eller andra bestående följder. Arbetsgivaren ska också informera skyddsombudet om skadan. Anmälan ska normalt skrivas under av arbetsgivaren och eventuellt också av ...

Hur ska jag anmäla arbetsskadan på webbplatsen?

 • Anmäl arbetsskadan på webbplatsen www.anmalarbetsskada.se. Välj först typ av arbetsskada. Läs mer om olika typer av arbetsskador nedan. Fyll i anmälan noga. Skriv också ut en kopia på anmälan eller spara i datorn. Om du behöver hjälp med att fylla i anmälan. kan du ringa Arbetsmiljöverket på 010-730 90 00.

Hur kan man anmäla arbetsskada på AFA Försäkring?

 • Blanketten ”Skadeanmälan” finns vanligen hos arbetsgivaren. Där finns uppgifter som ska fyllas i av arbetstagaren respektive arbetsgivaren. Blanketten kan också beställas i pappersform på AFA Försäkrings webbplats. Anmäl arbetsskada: på afaforsakring.se. Beställ: blankett för anmälan av arbetsskada på AFA Försäkrings webbplats.