:

Hur gör man en annons på Blocket?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gör man en annons på Blocket?
  2. Hur skriver jag en bra annons?
  3. Hur lång tid tar det för en annons på Blocket?
  4. Hur ser annonser ut?
  5. Vad kännetecknar en annons?

Hur gör man en annons på Blocket?

Skriv en tydlig rubrik och annonstext – vad skulle du vilja veta om du var köparen? Mått, färg och ålder till exempel. Skriv också ut eventuella fel och skador. Och du, glöm inte att göra en stavningskontroll.

Hur skriver jag en bra annons?

Att tänka på när du skriver en annons

  1. Skriv utförligt och ärligt!
  2. Bilder. En bild säger mer än tusen ord brukar man säga och det stämmer kanske. ...
  3. Rubrik. Skriv en tydlig och beskrivande rubrik. ...
  4. Annonstexten. Här är det viktigaste att du är utförlig och ser till att få med så mycket information som möjligt. ...
  5. Priset.

Hur lång tid tar det för en annons på Blocket?

En betald annons granskas enligt Blockets Regler och läggs normalt ut inom två timmar. Annonser som betalats sent på kvällen läggs ut på morgonen. I granskningen förekommer det att små ändringar görs för att förbättra annonsens kvalitet.

Hur ser annonser ut?

Annonsens rubrik Rubriken är det första en potentiell kund ser, och därför måste den givetvis vara slagkraftig! Här gäller det att låta kreativiteten flöda, och välja en titel som fångar intresset direkt- på ett positivt sätt som sätter varan/tjänsten i rätt ljus!

Vad kännetecknar en annons?

Annonsering är kommunikation vars syfte är att informera potentiella kunder om produkter och tjänster och hur de ska använda och införskaffa dem. De flesta medier agerar idag kanal för dessa meddelanden. Television, radio, filmer, tidningar, tv-spel, Internet och anslagstavlor är exempel på kanaler.