:

Hur får jag tag i en planritning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag tag i en planritning?
 2. Hur får jag tag på detaljplan?
 3. Hur får man tag på Fasadritning?
 4. Hur hittar jag ritningar på min lägenhet?
 5. Vad är en planritning bygglov?
 6. Vad kallas en ritning som visar ett objekt uppifrån?
 7. Vart får man tag på ritningar?
 8. Hur får man tag på ritningar till sitt hus?
 9. Hur gör man Bygglovsritningar?

Hur får jag tag i en planritning?

Ta del av ritningar Du kan själv ta del av de ritningar som stadsbyggnadskontoret har. Till exempel plan-, fasad-, sektions-, konstruktions-, vatten- och avloppsritningar. Du behöver logga in med e-legitimation för att kunna se och ladda ner ritningar om du befinner dig utanför Tekniska Nämndhuset.

Hur får jag tag på detaljplan?

Vem gör vad?

 1. Kommunen. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. ...
 2. Du som är markägare. Du som är markägare och vill att kommunen upprättar en detaljplan kan ansöka om planbesked hos kommunen. ...
 3. Du som är berörd av en detaljplan. ...
 4. Länsstyrelsen. ...
 5. Boverket.

Hur får man tag på Fasadritning?

var ritningarna finns beror på kommun. De kan vara i Kommunens centralarkiv eller i stadsbyggnadsnämnden egna arkiv.

Hur hittar jag ritningar på min lägenhet?

Ritningar

 1. Gå in på sidan www.stockholm.se/detaljplaner.
 2. Välj fliken "Ärenden och handlingar".
 3. Logga in på högersida med din e-legitimation.
 4. Gå tillbaka till fliken "Ärenden och handlingar."
 5. Klicka i rutan "Exakt sökning"
 6. Skriv in fastighetsbeteckningen i sökrutan för "Fastighetsbeteckning".

Vad är en planritning bygglov?

En planritning visar en byggnad från ovan (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

Vad kallas en ritning som visar ett objekt uppifrån?

På fasadritning(ar) ska bland annat takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas. Läs mer om fasadritning här. Är en ritning i genomskärning där våningshöjder och takfall ska redovisas. Läs mer om sektionsritning här.

Vart får man tag på ritningar?

Du kan ta del av vilka byggärenden som finns registrerade på en fastighet samt ritningar eller tomtkartor som finns i ett byggärende. Du kan också ta de av övriga ritningar som stadsbyggnadskontoret har. Till exempel plan-, fasad-, sektions-, konstruktions-, vatten- och avloppsritningar.

Hur får man tag på ritningar till sitt hus?

Gamla bygglovsritningar finns ofta sparade i kommunens arkiv. Ritningarna räknas oftast som offentlig handling och du har då rätt att ut vilka av ritningarna som du vill.

Hur gör man Bygglovsritningar?

Några tips att ha i åtanke är som följer:

 1. Rita på vitt papper. Ett tips är att använda ett rutat papper som stöd för ett första underlag. ...
 2. Ha rätt skala. Den vanligaste skalan för bygglovsritningar 1:50 samt 1:100. ...
 3. Var noggrann. Ritningen måste vara noggrant ritad. ...
 4. Ta hjälp av exempelritningar.