:

Hur får man ett arbetsgivarintyg?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man ett arbetsgivarintyg?
  2. Var hittar jag anställningsbevis?
  3. När ska jag få mitt anställningsavtal?
  4. Hur får jag tag i mitt arbetsgivarintyg?
  5. Vad är ett anställningsbevis?
  6. Hur vet jag mitt anställningsnummer?

Hur får man ett arbetsgivarintyg?

När en anställning har upphört ska arbetsgivaren utfärda ett anställningsintyg. Du har också rätt att när som helst begära och ett anställningsintyg....Anställningsintyg

  1. var du är anställd, det vill säga hos vilken arbetsgivare,
  2. när du började din anställning och.
  3. din befattning.

Var hittar jag anställningsbevis?

Både anställningsbevis och arbetsgivarintyg hittar du under fliken Personal i systemet. Om du inte hittar den person du söker efter i personallistan kan du ändra status till All personal och sedan klicka Sök, då kommer även de som har en avslutad anställning med i sökningen.

När ska jag få mitt anställningsavtal?

Senast en månad efter att du börjat din anställning ska du enligt 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS) skriftlig information om alla villkor som är viktiga för din anställning. Normalt ges den informationen i form av ett anställningsavtal.

Hur får jag tag i mitt arbetsgivarintyg?

Blanketter för arbetsgivarintyg hittar du hos ditt fack. Antingen ringer du dem och ber dem skicka hem papper till dig eller så går in på deras hemsida och skriver ut blanketter.

Vad är ett anställningsbevis?

Anställningsbeviset innehåller alla de villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Detta innefattar personuppgifter, anställningstitel, omfattning, tillträdesdag, kortare redogörelse av arbetsuppgifter, anställningsform och anställningsvillkor, se 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS).

Hur vet jag mitt anställningsnummer?

Anställningsnummer är ett företagsunikt nummer som identifierar en anställd. I många lönesystem kan personnumret användas som anställningsnummer. Fördelen med detta är att anställningsnumret verkligen blir unikt.