:

Hur mycket håller du på med mobilen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket håller du på med mobilen?
  2. Hur mycket använder du mobilen?
  3. Vilken modell är min mobil Sony Xperia?
  4. Hur ofta tittar man på sin telefon?
  5. Hur mycket använder ungdomar sina mobiler?
  6. Var är min telefon?

Hur mycket håller du på med mobilen?

Öppna appen Inställningar på telefonen. Tryck på Digitalt välmående och barnfilter. Diagrammet visar hur du har använt telefonen i dag. Tryck på diagrammet för mer information.

Hur mycket använder du mobilen?

Vuxna i Sverige ägnar 3–4 timmar om dagen åt mobilen. Tonåringar 4–5 timmar. Hur det här på sikt påverkar oss vet vi inte men studier visar samband med depressioner och sömnproblem.

Vilken modell är min mobil Sony Xperia?

Tryck på ikonen Application (Program) på skärmen Home (Hem). Leta rätt på och tryck på Settings (Inställningar). Tryck på About phone/tablet (Om telefonen/surfplattan) > Diagnostics (Felsökning). Namn och modellnummer visas.

Hur ofta tittar man på sin telefon?

Mobilmarknaden växer så det knakar. Och trafiken i näten fördubblades det senaste året. I år finns det nästan ett abonnemang per invånare i världen, och 2018 finns det fler abonnemang än människor.

Hur mycket använder ungdomar sina mobiler?

Enligt SCB:s undersökning var det 68 procent av ungdomarna mellan 16 och 18 år som tittade in i en skärm över tre timmar per dag under vardagarna. Trenden är dessutom kraftigt ökande och just mobilanvändandet är en sak som ökar extra mycket.

Var är min telefon?

Hitta, låsa och rensa via webben

  • Besök android.com/find och logga in på Google-kontot. Om du har flera telefoner klickar du på den borttappade telefonen högst upp på skärmen. ...
  • En avisering skickas till den borttappade telefonen.
  • Information om var telefonen finns visas på kartan. ...
  • Välj vad du vill göra.