:

Hur får jag reda på min pappas personnummer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får jag reda på min pappas personnummer?
 2. Vems personnummer är detta?
 3. Hur hitta folkbokföringsadress?
 4. Hur hittar man en person med personnummer?
 5. Hur får man reda på hur många barn en person har?
 6. Hur läser man personnummer?
 7. Kan du ta reda på en persons personnummer?
 8. Vad är personnummer och samordningsnummer?
 9. Hur infördes personnummer i Sverige?
 10. Hur kan du få ett personnummer i Sverige?

Hur får jag reda på min pappas personnummer?

Du kan antingen ringa in eller göra det via deras webbtjänst. Eftersom skatteverket är en myndighet så är alla handlingar de tillhandahar allmänna handlingar och dessa har alla rätt att ta del av (så länge de inte är belagda med sekretess) enligt offentlighetsprincipen.

Vems personnummer är detta?

För att få reda på vem som har ett visst personnummer kan du kontakta skatteverket, dom ansvarar för folkbokföringen i Sverige och har uppgifter om vem som har vilket personnummer. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04.

Hur hitta folkbokföringsadress?

I fliken ”Privat” på Skatteverkets Mina Sidor hittar du dessa folkbokföringsuppgifter:

 1. namn, adress, särskild postadress, civilstånd med datum,
 2. personnummer och namn för make/maka/partner,
 3. barn under 18 år som du är vårdnadshavare för (då visas personnummer, namn och adress),

Hur hittar man en person med personnummer?

Hitta personer med personnummer Du kan söka och hitta personer enkelt utifrån ett personnummer. Skriv in personnumret i sökrutan och klicka vidare på sök.

Hur får man reda på hur många barn en person har?

Ring Skatteverket, 0771-567 567, folkbokföringen, begär personbild på personen och ”alla på personens personbild”, vilket ger information om: barn, föräldrar, föräldrars barn (=syskon), maka/make, svärföräldrar, svågrar, svägerskor och eventuellt barns syskon.

Hur läser man personnummer?

Personnumret anger din födelsetid, ditt födelsenummer och sist en kontrollsiffra. De enda uppgifter som man kan läsa ut av ett personnummer är födelsetid och kön. Könet framgår av den näst sista siffran i personnumret.

Kan du ta reda på en persons personnummer?

 • Vill du ta reda på en persons personnummer kan du kontakta skatteverket på telefonnummer 07. Du kan läsa mer om möjligheten att ta del av offentliga uppgifter hos skatteverket här. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vad är personnummer och samordningsnummer?

 • Personnummer och samordningsnummer. Alla personer som folkbokförs i Sverige får ett personnummer som identitetsbeteckning. Personnumret får du av Skatteverket. Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige.

Hur infördes personnummer i Sverige?

 • Alla personer som folkbokförs i Sverige får ett personnummer som identitetsbeteckning. ... Personnummer infördes 1947, som ett system med födelsetid plus ett tresiffrigt födelsenummer. År 1967 gjordes en ändring som innebar att man införde en kontrollsiffra som sista siffra i personnumret. Samordningsnummer infördes år 2000.

Hur kan du få ett personnummer i Sverige?

 • Du kan i vissa fall få ett personnummer även om du inte folkbokförs. Det gäller om du har diplomatisk immunitet och vistas i Sverige under minst ett år, till exempel om du är anställd vid en utländsk ambassad eller vissa internationella organisationer. Personnummer tilldelas i dessa fall på begäran av Regeringskansliet.