:

När på dagen ska man fiska gädda?

Innehållsförteckning:

  1. När på dagen ska man fiska gädda?
  2. Hur ska man fiska gädda på våren?
  3. Hur fångar man Höstgäddan?
  4. När börjar gäddfisket på våren?
  5. Hur hittar man betesfisk?

När på dagen ska man fiska gädda?

På sommaren är det oftast kvällarna som är bäst. Framför allt om det har varit en varm solig dag. Under hösten så är det eftermiddagarna eller tidigt på morgon som är bäst. 5: Bästa vädret när man ska fiska gädda är när det är mulet och gärna ska regnet hänga i luften.

Hur ska man fiska gädda på våren?

1. Tidigt på våren bör du söka gäddan i nära anslutning till de vikar där de senare under våren ska leka. De står till att börja med ofta i vid djupbranter till lekvikarna. Ju närmare lek du kommer desto längre in hittar du gäddorna.

Hur fångar man Höstgäddan?

Gäddorna kan ha korta med intensiva huggperioder och oftast måste man fiskar sakta i det grumliga vattnet och samtidigt hålla betet precis ovanför botten utan att fastna i vegetation. Bäst är oftast ett långsamt tailbete, men jerkbaits, vobblers och andra svävande beten fungerar stundtals utmärkt de med.

När börjar gäddfisket på våren?

Vår- och sommarfiske Perioden med öppet vatten börjar genast efter islossningen i april-maj, och då hittar man gäddan bäst utanför lekvikar och närliggande djupa ställen. I maj när gäddan söker sig till lekplatserna nappar den dåligt, men genast efter att den har lekt färdigt är den redo att hugga på beten igen.

Hur hittar man betesfisk?

Där det finns mat, där finns fisken. För att hitta gäddan bör man försöka lokalisera de platser där det finns betesfisk. Under vinterhalvåret när vattnet är kallare samlas ofta betesfisk längre ner på botten eftersom vattnet alltid är varmare på botten under vintern.