:

Kan man bisvärm?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man bisvärm?
  2. Vem äger en bisvärm?
  3. Hur förhindra svärmning?
  4. Hur ofta svärmar bin?
  5. Kan man fånga bin?
  6. Vad kostar det att ha ett bisamhälle?
  7. Vad gör man med en bisvärm?
  8. Hur dödar bin sin drottning?

Kan man bisvärm?

De flesta människor vet att bin kan svärma. Att bin svärmar är artens naturliga sätt att föröka sig och fortleva. Biodlarna strävar efter att öka antalet bisamhällen utan svärmning genom olika skötselmetoder. Trots biodlarens åtgärder svärmar ibland bina.

Vem äger en bisvärm?

Idag gör de flesta markägare inga anspråk på del av bisvärmen utan är oftast lättade och glada om man tar bort en bisvärm från deras mark.

Hur förhindra svärmning?

Biodlaren kan motverka svärmningen genom att se till att det finns plats för äggläggningen och för att lagra honung. Det kan man göra genom att lägga till en ny våning ovanpå bikupan. Biodlaren kan också hjälpa bina och förekomma svärmning genom att dela på dem och skapa två eller flera bisamhällen från ett.

Hur ofta svärmar bin?

Att svärma är naturligt för bisamhället. Det är ett sätt att föröka samhället och göra två av ett. Under försommaren oftast innan midsommar brukar samhället växa med ett par tusen individer per dygn. Om det finns för lite plats att lägga ägg eller samla honung på kan det utlösa en svärmning.

Kan man fånga bin?

Om svärmen sitter väldigt högt ska du inte riskera livet genom att klättra upp för att ta ned den. Sitter svärmen så att den kan nås på ett säkert sätt håller du en papplåda eller en så kallad svärmfångstkupa under svärmen och skakar och borstar ner bina i lådan eller kupan.

Vad kostar det att ha ett bisamhälle?

Det är svårt att säga exakt hur mycket det kostar att starta en biodling, men räkna med drygt 10 000 kr för att komma igång. Bikupa med ramar, cirka 3 000 kr. Bin, kr/samhälle.

Vad gör man med en bisvärm?

Biodlare försöker om möjligt fånga bisvärmen för att behålla sina bin i bigården. Har bisamhället satt sig på i en klunga nåbar höjd kan den klippas (om den sitter på en gren), skakas eller borstas ner i t. ex. en låda eller hink.

Hur dödar bin sin drottning?

Om samhället på basen av de doftämnen, feromoner, som drottningen utsöndrar, upplever att hon är svag eller sjuk dödar de henne. Men före det har de förberett maktövertagandet genom att fostra en ny drottning.