:

Vad gäller vid infart på motorvägen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid infart på motorvägen?
 2. Vilka risker finns det med körning på motorväg?
 3. Får man bromsa på motorväg?
 4. Vad är enformig körning?
 5. Vad gäller på en motorväg?
 6. Är det huvudled på motorväg?
 7. Vad gäller när du kör på en motortrafikled?
 8. Får man köra om på insidan på motorväg?
 9. Får man stanna på påfart till motorväg?
 10. Får man köra mopedbil på motorväg?

Vad gäller vid infart på motorvägen?

Vad gäller vid infart på motorväg?

 • Blinka i god tid.
 • Anpassa hastigheten.
 • Hitta en lucka i trafiken som är tillräckligt stor för din bil.
 • Titta i backspegel, sidospeglar samt döda vinkeln.
 • Lämna accelerationsfältet när möjlighet ges.

Vilka risker finns det med körning på motorväg?

Risker med motorvägar Fartblindhet vid avfart. Seriekrockar på grund av för korta avstånd. Enformigheten i körningen kan leda till en singelolycka. Risken för vattenplaning ökar ju högre farten är.

Får man bromsa på motorväg?

När du är på avfarten kan du börja bromsa. Har du någon tätt bakom dig så bromsa lite lätt i början. Är det ingen trafik bakom dig så kan du bromsa lätt redan innan avfarten om det behövs. Använd sunt förnuft.

Vad är enformig körning?

Att köra längre sträckor på en landsväg kan vara enformigt. Detsamma gäller på en motorväg!

Vad gäller på en motorväg?

Motorvägar är konstruerade så att trafiken kan flyta snabbt och utan stopp, därför är det förbjudet att stanna, vända eller backa. ... Fordon och trafikanter som inte får färdas på motorvägen: Gående, cyklister, mopeder, traktorer och motorredskap. Undantag: Motorredskap 1, inrättad som mobilkran, får köra på motorväg.

Är det huvudled på motorväg?

En motorvägsskylt visar var motorvägen börjar. Om vägmärket används som förberedande upplysning om att en motorväg börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Tillåten högsta hastighet på motorvägen anges vid motorvägens början i fall den avviker från den tidigare angivna hastigheten. Motorvägen är ingen huvudled!

Vad gäller när du kör på en motortrafikled?

På motorväg och motortrafikled är gångtrafik förbjuden. På motorväg och motortrafikled är det inte tillåtet att stanna eller parkera. Finns särskilda rastplatser eller parkeringsplatser i anslutning till vägen får dessa givetvis användas. Buss i linjetrafik får stannas vid särskilt anordnad busshållplats.

Får man köra om på insidan på motorväg?

Det är bara tillåtet att köra om till höger om det finns skyltar som visar olika färdriktning och omkörning sker under eller efter körfältens vägvisare.

Får man stanna på påfart till motorväg?

Detsamma gäller fordon som används för bärgning av skadat fordon. Ett fordon som stoppats av polis vid trafikövervakning får stannas eller parkeras på motorväg eller motortrafikled. ... Kör du själv på motorvägen/motortrafikleden måste du anpassa hastigheten så att du smidigt kan släppa in dem som kommer från en påfart.

Får man köra mopedbil på motorväg?

I dagsläget får inte mopeder, varken klass 1 eller 2, färdas på motorvägar och motortrafikleder, trots att mopeder klass 1 får vara konstruerade att färdas snabbare än den idag satta lägsta hastigheten på dessa vägar (45 gentemot 40 km/h).