:

Vilka ämnen kan avge vätgas?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka ämnen kan avge vätgas?
  2. Var finns vätgas?
  3. Vad krävs för att tillverka vätgas?
  4. Var kommer vätgas ifrån?
  5. Vad är bränsleceller gjorda av?
  6. Hur vanligt är väte?
  7. Vad är brun vätgas och hur stor andel står den för globalt?
  8. Hur komprimerar man vätgas?
  9. Kan man tillverka vätgas själv?
  10. Hur tanka vätgas?

Vilka ämnen kan avge vätgas?

Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikäl- lor. Idag sker det huvudsakligen från naturgas, men på sikt är det förnybar energi från till exempel sol, vind och biomassa som är de intressanta källorna. Tillsammans med bränsleceller blir vätgas extra intressant som energibärare.

Var finns vätgas?

Flexibiliteten är stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. I dag sker det huvudsakligen från naturgas, men i framtiden kommer förnybar energi från sol, vind, biogas och biomassa att användas i högre utsträckning. Vätgas uppstår dessutom som en biprodukt från kemisk industri.

Vad krävs för att tillverka vätgas?

Dagens vätgasproduktion domineras av processer baserade på fossila råvaror, framför allt naturgas. I en mer miljövänlig variant, elektrolys, framställs vätgas genom att spjälka vattenmolekyler till vätgas och syre med hjälp av el. Men tekniken har sina baksidor – den kräver mycket elenergi.

Var kommer vätgas ifrån?

Stora mängder vätgas uppstår som en biprodukt inom kemisk industri, till exempel vid klortillverkning. El från förnybara energikällor kan omvandlas och lagras som vätgas. När energi- behovet ökar kan vätgasen omvandlas till el igen. Vätgas kan framställas ur el från kärn- kraft.

Vad är bränsleceller gjorda av?

Bränslecellen består av en elektrolyt (ämne som kan leda ström eftersom det innehåller joner som är små laddade partiklar) mellan två elektroder, katoden, som är positiv, och anoden, som är negativ.

Hur vanligt är väte?

Väte är universums vanligast förekommande grundämne och det uppskattas att omkring 88 procent av alla atomer i universum är väteatomer. Väte har atomnummer 1 i det periodiska systemet och vätets kemiska symbol är H. Väte är en färglös och luktlös brännbar gas som är universums mest utbredda grundämne.

Vad är brun vätgas och hur stor andel står den för globalt?

Vätgasen är helt miljövänlig och dess enda restprodukt vid till exempel omvandling från gas till el är vatten. Dessa egenskaper ger den stora fördelar och den används redan inom många områden, främst inom industrin. Då används dock mest så kallad brun vätgas, alltså vätgas framställd ur fossila källor.

Hur komprimerar man vätgas?

Innan man börjar transportera vätgas brukar man komprimera den eller kyla ned den till vätskeform för att den ska ta mindre plats. Inom industrin köper man vanligen vätgas med trycket 200 bar i gasbehållare av rostfritt stål.

Kan man tillverka vätgas själv?

En möjlig källa till förnybar energi i framtiden är att framställa vätgas från vatten med hjälp av solljus. Nu har forskare vid Linköpings universitet utvecklat ett material, så kallat nanoporöst kubiskt kiselkarbid, som har lovande egenskaper för att fånga solenergi och klyva vatten för sådan vätgasproduktion.

Hur tanka vätgas?

En bränslecellsbil kör ungefär 60 mil på full tank, oavsett utetemperatur. Vätgasbilens räckvidd bestäms av bränslecellernas effektivitet och den mängd vätgas som får plats i bilens tankar. Tankarna i sin tur får samsas om det begränsade utrymmet som finns i fordonet tillsammans med andra nödvändiga komponenter.