:

Vart kommer ålar ifrån?

Innehållsförteckning:

  1. Vart kommer ålar ifrån?
  2. Hur reproducerar ålar?
  3. Är en ål?
  4. Finns det ål i sjöar?
  5. Hur gör ålar barn?
  6. Hur många ägg lägger en ål?
  7. Vad gör ålen?
  8. Är ålen asätare?

Vart kommer ålar ifrån?

Alla europeiska ålar föds i Sargassohavet. De vuxna europeiska ålarna återvänder till Sargassohavet för att leka. Så kallas det när fiskar förökar sig. När ål-larverna kläckts driver de under flera år med havsströmmarna till Euro- pas kuster.

Hur reproducerar ålar?

Den europeiska ålen, Anguilla anguilla (L.) är en onekligen annorlunda fisk. Även om inte alla detaljer i livscykeln är kända måste den reproducera sig någonstans i Atlanten, sannolikt i Sargassohavet där de minsta och yngsta larverna har fångats.

Är en ål?

Ålen är en ormliknande fisk som finns i både söt- och saltvatten. Den europeiska ålen leker på stora djup under vårvintern i Sargassohavet, öster om Nordamerika. ... Ålen är en allätare som äter insektslarver, blötdjur, kräftdjur och fisk. Ålen är akut hotad, men ett visst kommersiellt fiske på arten fortgår.

Finns det ål i sjöar?

Ålen saknas i fjällkedjan, men finns annars över hela landet, både i sjöar och längs kusten på Västkusten och i Ostersjön.

Hur gör ålar barn?

Så småningom kläcks en larv från ägget. Ålarna leker med största sannolikhet i Sargassohavet, ett tångrikt område långt ute i Atlanten. Ur ägget kläcks en genomskinlig, från sidan tillplattad larv som kallas leptocephalus.

Hur många ägg lägger en ål?

Vid leken lägger honan sina ägg i hanens yngelpåse på svansen, där ynglen kläcks och växer till. En hane leker med flera honor och bär till slut på upp till ca 100 ägg. Man kan hitta tångsnälla bland vegetation på någon meters djup. Det är en marin art, med utbredning upp till Bottenhavet.

Vad gör ålen?

Ålen är en allätare som äter insektslarver, blötdjur, kräftdjur och fisk. Ålen är akut hotad, men ett visst kommersiellt fiske på arten fortgår. Hos oss är ålen utbredd över nästan hela landet med undantag för fjällregionen och vissa vatten på svenska höglandet.

Är ålen asätare?

Ålen är en nattaktiv allätare.