:

Finns län kvar?

Innehållsförteckning:

 1. Finns län kvar?
 2. Är region samma som län?
 3. Hur många län har vi i Sverige?
 4. Finns landsting?
 5. Vilka län i Sverige?
 6. I vilken region ligger Stockholm?
 7. Vad heter Sveriges län?
 8. Vilka län Sverige?
 9. Vilket är Sveriges största län?

Finns län kvar?

Sveriges län[redigera | redigera wikitext] ... Det finns sedan 1998 21 län. Till varje län finns en länsstyrelse. För alla län finns även en region, som ansvarar för sjukvård, kollektivtrafik med mera.

Är region samma som län?

En region i ett svenskt kommunalrättsligt sammanhang är en självstyrande enhet med ett geografiskt ansvarsområde som motsvarar ett län. I ett fall, Region Gotland, utövas regionansvaret av en kommun. Regioner benämndes tidigare landsting.

Hur många län har vi i Sverige?

SCB ansvarar för att förteckna regionala indelningar och ange koder för dessa. Sverige har idag 21 län och 290 kommuner.

Finns landsting?

Den 1 januari 2020 avskaffades beteckningen landsting i berörda lagar, bland annat kommunallagen och indelningslagen, och ersattes av beteckningen region. I Finland motsvaras landstingen av landskapsförbund. Dessa är lagstadgade samkommuner, som regionens kommuner skall vara medlemmar i.

Vilka län i Sverige?

Varje län är sedan uppdelat i ett antal kommuner inom vilka Sverige kan skötas på lokal nivå. Sveriges 21 län ska inte blandas ihop med Sveriges 25 landskap....

 • Norrbottens län. Bilder: Lokal_Profil , Lokal_Profil. ...
 • Västerbottens län. ...
 • Jämtlands län. ...
 • Västernorrlands län. ...
 • Gävleborgs län. ...
 • Dalarnas län. ...
 • Västmanlands län. ...
 • Uppsala län.

I vilken region ligger Stockholm?

Stockholms län är ett av Sveriges län. Det är beläget i östra Svealand och har Sveriges huvudstad Stockholm som residensstad.

Vad heter Sveriges län?

Dessutom har de flesta län andra gränser än landskapen. Länen innefattar ofta delar av flera landskap, och dessa landskaps vapen brukar då ingå i länens vapen....

 • Norrbottens län. Bilder: Lokal_Profil , Lokal_Profil. ...
 • Västerbottens län. ...
 • Jämtlands län. ...
 • Västernorrlands län. ...
 • Gävleborgs län. ...
 • Dalarnas län. ...
 • Västmanlands län. ...
 • Uppsala län.

Vilka län Sverige?

Sveriges 21 län – listan

 1. Norrbottens län. Yta: 97 242 km2. Invånarantal: 250 460. ...
 2. Västerbottens län. Yta: 54 664 km2. Invånarantal: 270 469. ...
 3. Jämtlands län. Yta: 48 935 km2. ...
 4. Västernorrlands län. Yta: 21 549 km2. ...
 5. Gävleborgs län. Yta: 18 113 km2. ...
 6. Dalarnas län. Yta: 28 030 km2. ...
 7. Västmanlands län. Yta: 5 117 km2. ...
 8. Uppsala län. Yta: 8 189 km2.

Vilket är Sveriges största län?

Norrbotten är landets största län, 97 239 kvadratkilometer, vilket motsvarar en fjärdedel av Sveriges yta. Cirka 250 000 människor bor länet. Norrbotten är det enda län i landet som gränsar till två länder, Norge och Finland.