:

Hur kan man se om man har körkortstillstånd?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man se om man har körkortstillstånd?
  2. Vad krävs för att få lämplighetsintyg?
  3. Vem kan söka körkortstillstånd?
  4. När får man svar från Transportstyrelsen?
  5. Vad krävs för att få ta körkort?
  6. Vad krävs för övningskörning bil?

Hur kan man se om man har körkortstillstånd?

Kopia på bevis om körkortstillstånd - beställ Då kommer ditt körkortstillstånd att skickas dit. Gå till tjänsten Kopia på bevis om körkortstillstånd - beställ. Öppnas i nytt fönster.

Vad krävs för att få lämplighetsintyg?

När man ansöker om sitt körkortstillstånd måste man även fylla i en hälsodeklaration (om det rör sig om behörigheter från C och uppåt behöver man även ett läkarintyg) samt genomgå en synundersökning hos godkänd optiker.

Vem kan söka körkortstillstånd?

Alla som vill övningsköra i Sverige måste ha ett giltigt körkortstillstånd. Det gäller alla fordon – från moped till tung lastbil. Tillståndet utfärdas av Transportstyrelsen som då avgör om du är lämplig som förare. Bedömningen som ger dig körkortstillståndet görs utifrån både medicinska och personliga krav.

När får man svar från Transportstyrelsen?

Inom 48 timmar skickar polisen omhändertagandebeslut och körkort till Transportstyrelsen. Så fort ärendet kommer in skickar vi en underrättelse till dig där du får möjlighet att yttra dig. Yttrandet skickar du tillbaka till oss, och sen fattar en utredare beslut i ditt ärende.

Vad krävs för att få ta körkort?

Du behöver vara permanent bosatt i Sverige för att ta ett svenskt körkort. Om du vill ta körkort måste du ha ett giltigt tillstånd för att få övningsköra och sedan göra ett körkortsprov. Det söker du hos Transportstyrelsen. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats om vad som gäller för att ta körkort.

Vad krävs för övningskörning bil?

man ha fyllt 24 år. eleven ha ett körkortstillstånd. både handledaren och eleven ha gått en introduktionsutbildning under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller för bil. handledaren ha ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land.