:

Vad är neuroendokrina tumörer?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är neuroendokrina tumörer?
  2. Kan man ha cancer i blindtarmen?
  3. Hur vet man att det är en cancerknöl?
  4. Hur cancer uppstår?
  5. Vad betyder neuroendokrina?
  6. Är expert på tumörer?
  7. Kan man ha cancer i tunntarmen?
  8. Varför får man Tunntarmscancer?
  9. Hur vet man att det är en fettknöl?
  10. Kan fettknölar bli cancer?

Vad är neuroendokrina tumörer?

Neuroendokrina tumörer (NET) som tidigare kallades carcinoider, är ett samlingsnamn för en typ av hormonproducerande tumörer som oftast uppstår i mag-tarmkanalen eller lungorna.

Kan man ha cancer i blindtarmen?

Allmännast är karcinoid i blindtarmsbihanget och de hittas av en slump vid tre av tusen blindtarmsoperationer. En tumör som ligger i spetsen av blindtarmsbihanget är i allmänhet betydelselös. Om tumören ligger vid roten kan den ha orsakat inflammation i blindtarmsbihanget och kan växa in i blindtarmen intill.

Hur vet man att det är en cancerknöl?

Den kan se ut som en knöl eller upphöjning eller som ett utstående födelsemärke fast med samma färg som den övriga huden.

Hur cancer uppstår?

När cancer uppstår har en perfekt balans i celldelningen rubbats. En cancercell delar sig ohämmat och bildar till slut en klump, en tumör. Varje kropp har olika organ som består av miljarder små celler. Man har hudceller, muskelceller, njurceller, leverceller och många andra slags celler.

Vad betyder neuroendokrina?

Specialiserade nervceller som producerar hormoner, så som neuropeptider eller biogena aminer. De finns vanligen i nervsystemet, som t ex hypotalamus, men kan påträffas i andra organ.

Är expert på tumörer?

Man kan sällan själv avgöra om en tumör är godartad eller elakartad; det måste en expert avgöra. De flesta godartade tumörer orsakar inga problem men man ska vara mer observant på andra, så att de inte tillväxer och utvecklas till cancer.

Kan man ha cancer i tunntarmen?

Tumörer i tunntarmen kan vara av flera olika typer. En utgörs av neuroendokrin tumör (NET) som också kallas carcinoid. Den andra utgörs av adenokarcinom. Prognosen vid tunntarmscancer varierar kraftigt beroende på typ av tumör och om sjukdomen hunnit sprida sig.

Varför får man Tunntarmscancer?

Vad beror tunntarmscancer på? Vissa inflammatoriska tarmsjukdomar kan öka risken för adenocarcinom i tunntarmen. Crohns sjukdom är en sådan inflammatorisk sjukdom.

Hur vet man att det är en fettknöl?

Fettknölar består av inkapslad fettvävnad. De kan uppkomma var som helst på kroppen. De flesta fettknölar är små och ger inga besvär men ibland kan de bli större och göra ont eller kännas obehagliga. Fettknölar på ryggen, nacken och skuldrorna är ofta lite fastare medan knölar på armarna och benen vanligtvis är mjuka.

Kan fettknölar bli cancer?

Fettknölar i huden består av fettvävnad och är ofarliga. Du kanfettknölar var som helst på kroppen. De flesta fettknölar är små och ger inga besvär, men ibland kan de bli större och göra ont eller kännas besvärande. Ett annat namn för fettknöl är lipom.