:

Hur bokföra inköp med privata pengar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokföra inköp med privata pengar?
  2. Hur bokför jag utgifter?
  3. Hur bokas löner?
  4. Vilket konto är varuinköp?
  5. Hur bokas arbetsgivaravgifter?

Hur bokföra inköp med privata pengar?

Registrera inköp som betalats med egna pengar

  1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor.
  2. Välj den leverantörsfaktura du har betalat med egna pengar i listan.
  3. Välj Betalning.
  4. Välj Utbetalt från konto - Betalat med egna pengar och ange summa och betalningsdatum.
  5. Välj Bokför.

Hur bokför jag utgifter?

En redovisningsenhet som tillämpar kontantmetoden bokför utgifter för varor och tjänster när leverantörsfakturan har betalats och en redovisningsenhet som tillämpar fakturametoden bokför utgifter för varor och tjänster när leverantörsfakturan skapades eller när utbetalning sker beroende på vilket som inträffar tidigast ...

Hur bokas löner?

Löner kan bokföras på flera olika konton. För arbetare används konto [7010], för tjänstemän [7210] och för företagsledare [7220]. Samtidigt som löneutbetalningen bokförs kan också alla andra transaktioner som rör just den lönen bokföras.

Vilket konto är varuinköp?

I baskontoplanen bokförs varuinköp, reduktioner av inköpspriser och hemtagningskosntader i kontotgrupp 40 till 45, kontogrupp 47 och kontogrupp 49.

Hur bokas arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgifter redovisas genom arbetsgivardeklarationen. De bokförs i kredit, vanligtvis på konto 2730 i samband med att lönen bokförs. När du bokför på skattekontot nollas detta konto ut. Beloppet på månadens arbetsgivaravgifter kan kontrolleras på den skattedeklaration lönen avser för perioden.