:

Måste man göra avskrivningar?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man göra avskrivningar?
 2. Måste företag göra avskrivningar?
 3. Vad är planenliga avskrivningar?
 4. Vad innebär Bokföring av avskrivningar?
 5. Hur ska du bokföra Årets avskrivning?
 6. Vad är huvudregeln för avskrivningar?
 7. Vilka är skattemässiga avskrivningar på näringsfastigheter?

Måste man göra avskrivningar?

När det som köps, själva inventarien (eller lastbilen i exemplet ovan), kostar mer än ett halvt prisbasbelopp, måste företaget redovisa utgiften som tillgång och bokföra kostnaden genom avskrivning som beskrivs i detta blogginlägg. ... Då redovisas hela beloppet som kostnad i samband med köpet.

Måste företag göra avskrivningar?

Många bolag använder sig av avskrivningar när de redovisar större inköp i sin bokföring. ... När du köper en anläggningstillgång bör du ta hänsyn till dess långsiktiga värdeminskning och fördela kostnaderna över tid genom att göra avskrivningar i din redovisning.

Vad är planenliga avskrivningar?

Ett redovisningsbegrepp som innebär att anläggningstillgångar ska skrivas av (se avskrivning) över den ekonomiska livslängden efter en systematisk plan som fastställs vid anskaffningstidpunkten. På så sätt fördelas anskaffningsutgiften för tillgången över dess användningstid i företaget.

Vad innebär Bokföring av avskrivningar?

 • Bokföring av avskrivningar. I bokföringen ses avskrivningar som en kostnad på grund av att att den motsvarar värdet av förbrukade resurser. Därför redovisas de i resultaträkningen, medan tillgångarna redovisas i balansräkningen.

Hur ska du bokföra Årets avskrivning?

 • Vid bokföringen av årets avskrivning bokför du mellan ett konto med anskaffningsvärde såsom exempelvis konto 1210 mot ett tillhörande avskrivnings konto såsom 1219 för att hålla koll på den ekonomiska värdet för just den tillgången. När du köper nya tillgångar som ska skrivas av får du bokföra dessa manuellt.

Vad är huvudregeln för avskrivningar?

 • Huvudregeln (30-procentsregeln) Med huvudregeln får du göra ett avskrivning på 30 % av inventariernas restvärde. Det innebär att du tar värdet som återstår efter tidigare års avskrivningar, alltså anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar (överavskrivningar inräknat).

Vilka är skattemässiga avskrivningar på näringsfastigheter?

 • Vilka skattemässiga avskrivningar som är tillåtna på byggnader beror på vilken byggnadstyp det rör sig om. Avskrivningar på näringsfastigheter får enligt skatteverket göras på anskaffningsvärdet enligt nedanstående procentsatser per år: Småhus 2 % Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnader 3 % Kiosk 5 % Övriga ...