:

Är det moms på hyra av lokal?

Innehållsförteckning:

  1. Är det moms på hyra av lokal?
  2. När får man dra momsen på hyra?
  3. Är det moms på industrifastighet?
  4. Är hyra ingående eller utgående moms?
  5. När inträder avdragsrätten för ingående moms?

Är det moms på hyra av lokal?

Uthyrning av fastighet är i regel undantagen från moms. Det innebär att du som hyr ut din fastighet inte ska ta ut moms på hyran. Du har därmed inte heller rätt att göra avdrag för ingående moms på inköp till uthyrningsverksamheten.

När får man dra momsen på hyra?

Ni ska bokföra momsen på hyresavgifterna samtidigt som ni betalar hyresfakturan. Ni får alltså inte bokföra och redovisa momsen när hyresfakturan bokförs utan först när fakturan betalas. Om ni betalar hyran efter den avtalade hyresperioden anses hyrestjänsten tillhandahållen då hyresperioden gått ut.

Är det moms på industrifastighet?

Enligt vår svenska momslag ska du inte lägga på moms på försäljning av en fastighet och inte heller när du hyr ut en fastighet. Från undantaget finns undantag. Du kan frivilligt ta ut moms när du hyr ut en lokal till en momsad näringsidkare i vissa fall.

Är hyra ingående eller utgående moms?

Som huvudregel är uthyrning av lokal och annan upplåtelse av fastighet undantagen från skatte plikt enligt mervärdesskattelagen. ... Du får då rätt att göra avdrag för den ingående momsen på de kostnader du har för uthyrningen av lokalerna.

När inträder avdragsrätten för ingående moms?

En av momssystemets grundläggande principer är att den som bedriver momsskyldig ekonomisk verksamhet har rätt att få kompensation för ingående moms. Avdragsrätten förutsätter att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan inköpen och momspliktiga försäljningar.