:

Hur bokför man sjukersättning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man sjukersättning?
 2. Vad är Sjuklöneersättning?
 3. Hur länge betalar staten sjuklön?
 4. Vad innebär en försäkring mot höga sjuklönekostnader?
 5. Vad innebär ersättning för sjuklönekostnader?
 6. Kan man bokföra kompensation för höga sjuklönekostnader?
 7. Hur betalar Skatteverket ut ersättning för höga sjuklönekostnader?

Hur bokför man sjukersättning?

Kostnader för sjuklöner till kollektivanställda arbetare bokförs i kontogrupp 70 och kostnader för sjuklöner till tjänstemän och företagsledare bokförs i kontogrupp 72.

Vad är Sjuklöneersättning?

De första 14 dagarna du är sjuk får du ersättning i form av lagstadgad sjuklön. Sjuklönen är 80 procent av din lön oavsett hur mycket du tjänar. Det görs också ett karensavdrag från sjuklönen, som motsvarar en femtedel av din genomsnittliga veckolön. Detta har ersatt den tidigare karensdagen.

Hur länge betalar staten sjuklön?

Staten tar hela sjuklönekostnaden som arbetsgivare har i april, maj, juni och juli. För redovisningsperioden augusti 2020 till och med september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader du har haft.

Vad innebär en försäkring mot höga sjuklönekostnader?

 • En försäkring mot höga sjuklönekostnader innebär att en arbetsgivare får ersättning från Försäkringskassan för sjuklöner och sociala avgifter på sjuklöner från och med dag 4 i en sjukperiod. Försäkringen gäller dock inte för anställda som omfattas av det särskilda högriskskyddet.

Vad innebär ersättning för sjuklönekostnader?

 • Ersättning för sjuklönekostnader – bokföring 1 januari 2015 infördes ett nytt högkostnadsskydd för arbetsgivares sjuklönekostnader. Uppgiften redovisas i ruta 99 på arbetsgivardeklarationen och betalas ut till arbetsgivarens skattekonto en gång per år, om man inte ansökt om förskott.

Kan man bokföra kompensation för höga sjuklönekostnader?

 • Kompensation för sjuklönekostnader Bokföra kompensation för höga sjuklönekostnader på skattekonto – konto 1630. Bokföra kompensation för höga sjuklönekostnader på skattekonto, konto 1630, med bokföringsexempel och förklaring finns i den här artikeln längre ned.

Hur betalar Skatteverket ut ersättning för höga sjuklönekostnader?

 • Klicka här för att beräkna kompensation för höga sjuklönekostnader. Skatteverket betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto, konto 1630.