:

Hur bokför man försäljning av fastighet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man försäljning av fastighet?
  2. Vad är skattesatsen vid försäljning av näringsfastighet?
  3. Vad är en fastighet som endast innehas för att säljas vidare?
  4. Vad är anskaffningsvärdet på näringsfastigheter?
  5. Vilka är skattemässiga avskrivningar på näringsfastigheter?

Hur bokför man försäljning av fastighet?

Försäljning av fastighet Vid försäljning ska man föra anskaffningsvärdet och de ackumulerade avskrivningarna ur bokföringen och sedan beräknar man den realisationsvinst eller – förlust som uppstår.

Vad är skattesatsen vid försäljning av näringsfastighet?

  • Det betyder att skattesatsen vid försäljning av näringsfastighet är 27 % av vinsten, jämfört med 22 % för privatbostadsfastigheter. Som alternativ till inköpspriset får 1 års taxeringsvärde användas, förutsatt att förvärvet skett dessförinnan.

Vad är en fastighet som endast innehas för att säljas vidare?

  • En fastighet som endast innehas för att säljas vidare utgör en omsättningstillgång. En fastighet utgörs av byggnader och mark. Byggnader separeras från mark och byggnadsinventarier i och med att olika avskrivningsprinciper tillämpas för byggnader, mark och byggnadsinventarier.

Vad är anskaffningsvärdet på näringsfastigheter?

  • Avskrivningar på näringsfastigheter får enligt skatteverket göras på anskaffningsvärdet enligt nedanstående procentsatser per år: Småhus 2 % Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnader 3 % Kiosk 5 % Övriga hyreshus 2 % Växthus, silor, kylhus 5 %

Vilka är skattemässiga avskrivningar på näringsfastigheter?

  • Vilka skattemässiga avskrivningar som är tillåtna på byggnader beror på vilken byggnadstyp det rör sig om. Avskrivningar på näringsfastigheter får enligt skatteverket göras på anskaffningsvärdet enligt nedanstående procentsatser per år: Småhus 2 % Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnader 3 % Kiosk 5 % Övriga ...