:

Hur fungerar moms inom EU?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar moms inom EU?
  2. Vad är beskattningsunderlag vid import?
  3. Hur får man bokföra varuinköp vid import?
  4. Hur betalar säljaren för import av varor?
  5. Hur ska momsen bokföras på importinköpet?
  6. Vad gäller import av varor från länder utanför EU?

Hur fungerar moms inom EU?

När du som företagare säljer en vara eller tjänst till ett företag i ett annat EU-land ska du i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Köparen ska istället redovisa moms i det andra landet.

Vad är beskattningsunderlag vid import?

Beskattningsunderlaget för inköp från land utanför EU ska redovisas i ruta 50, Beskattningsunderlag vid import 25%, 12% eller 6%. ... Den ingående momsen redovisar man som vanligt i ruta 48, Ingående moms att dra av. Uppgifterna om beskattningsunderlag och moms kommer från Tullverket. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Hur får man bokföra varuinköp vid import?

  • Varuinköp vid import skall alltid bokföras i redovisningsvalutan och därför får man räkna om beloppet till växelkursen på fakturadagen. ... detta kan bland annat föranleda bokföring av lagerförändring, förutbetalda kostnader och upplupna kostnader.

Hur betalar säljaren för import av varor?

  • Vid import av varor är det vanligast att säljaren ordnar med frakt och försäkring men att köparen får betala säljaren för det här via leverantörsfakturan. Ett inköp via nedladdning från Internet räknas som inköp av tjänst då ingen fysisk vara levereras.

Hur ska momsen bokföras på importinköpet?

  • Momsen på importinköpet ska bokföras både som in- och utgående moms. Som konton kan du välja 2615 (utgående moms på import av varor) och 2645 (ingående moms på import av varor). Tull- och fraktavgifter ska oftast ingå i beskattningsunderlaget till momsdeklarationen. Uppgifterna lämnas av Tullverket eller speditionsfirman.

Vad gäller import av varor från länder utanför EU?

  • Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige. En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU.