:

Hur bokför jag inbetalning till Skatteverket?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför jag inbetalning till Skatteverket?
  2. Hur bokföra Restskatt enskild firma?
  3. Hur bokförs insättningar till ett skattekonto?
  4. Kan Skatteverket tillgodoräkna en inbetalning?
  5. Hur betalar du skatt till Skatteverket?
  6. Hur ska du bokföra momstransaktionen på ditt skattekonto?

Hur bokför jag inbetalning till Skatteverket?

I en enskild firma bokför du betalning till Skatteverket direkt mot det bokföringskonto som betalningen avser. De konton du använder är: 2650 Redovisningskonto för moms. 2012 Betald F-skatt (Om du betalat skatten från ditt företagskonto)

Hur bokföra Restskatt enskild firma?

Då en enskild firma inte är ett eget skattesubjekt och har därför inget eget skattekonto. Transaktioner med skattekontot bokförs därför inte i en enskild firma. Om man däremot skulle använda företagets pengar för att betala till exempel F-skatt eller kvarskatt så bokförs detta som ett uttag som konteras mot konto 2012.

Hur bokförs insättningar till ett skattekonto?

  • Insättningar till ett skattekonto som tillhör en juridisk person bokförs genom att ett konto för kassa och bank i kontogrupp 19 krediteras och att ett konto i kontogrupp 16 debeteras. Insättningar till ett skattekonto som tillhör en delägare i en enskild firma, i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag bokförs genom att ett konto för

Kan Skatteverket tillgodoräkna en inbetalning?

  • Det finns en risk för att Skatteverket inte kan tillgodoräkna dig en inbetalning om du har angett någon felaktig uppgift vid inbetalningen, till exempel fel personnummer, fel organisationsnummer eller fel OCR-nummer (identifikationsnummer). I värsta fall kan en inbetalning tillgodoräknas en annan person eller bolags skattekonto.

Hur betalar du skatt till Skatteverket?

  • Du som är privatperson har normalt en arbetsgivare som drar skatt från din lön varje månad och betalar in den till Skatteverket. Om du av någon anledning vet att du behöver betala mer skatt än vad arbetsgivaren drar av och betalar in kan du när du vill göra en inbetalning till Skatteverket, en så kallad extra inbetalning.

Hur ska du bokföra momstransaktionen på ditt skattekonto?

  • När Skatteverket har dragit pengarna och momstransaktionen dyker på upp på ditt skattekonto behöver du bokföra denna med mallen Moms dragen från skattekonto. Konto 1630 (skattekonto) väljer du som betalkonto, vilket kommer att krediteras och 2650 (momsskuld) kommer att debiteras.