:

Var finns lämlar?

Innehållsförteckning:

  1. Var finns lämlar?
  2. Vart finns lämmel?
  3. Hur gammal blir en lämmel?
  4. Hur ser lämlar ut?
  5. Vilka fiender har Fjällämmel?
  6. Hur ofta lämmelår?
  7. Hur bor en Fjällämmel?

Var finns lämlar?

Med undantag av en enda art, Synaptomys cooperi, som förekommer i den tempererade zonen, lever alla lämlar i Arktis. Arterna vistas främst i våta habitat som fuktig tundra och skogar, träskmarker och myrområden. Under vintern lever individerna aktiva under snötäcket, de håller ingen vinterdvala.

Vart finns lämmel?

Fjällämmeln är lätt att känna igen på sin färgteckning och de finns på kalfjället och i björkregionen i fjällkedjan. Under lämmelår sprider de sig ner till skogen och man kan då hitta dem långt bort från sitt normala utbredningsområde. De är 13- 15 cm långa och har en 1-3 cm lång svans.

Hur gammal blir en lämmel?

West Siberian lemming: 12 months Lemming/Lifespan

Hur ser lämlar ut?

Fjällämmeln är 12–15 centimeter lång; pälsen är gulaktig på undersidan samt rödbrun på sidorna och bakkroppen.

Vilka fiender har Fjällämmel?

Raden av rovdjur som gynnas av lämmel är lång: fjällräv, rödräv, vesslor, hermelin, järv, lodjur och brunbjörn. Det mest extrema exemplet är fjällräven som under bottenår med lämlar inte föder en enda unge medan rävarna under ett toppår kan få uppemot tio ungar.

Hur ofta lämmelår?

Lämmelår. Periodvis förekommer fjällämmeln i mycket stort antal, (250 stycken per hektar) så kallade lämmelår. Dessa förändringar i populationsstorlek sker cykliskt, det vill säga att topparna och dalarna av lämmelns täthet sker ganska regelbundet. Topparna respektive dalarna sker cirka vart 3–5 år.

Hur bor en Fjällämmel?

Den lever främst på tundra och i fjällen, helst i närheten av vatten. Födan för vuxna består främst av gräs, starr och mossa. De är aktiva hela dygnet och alternerar mellan perioder av vila och aktivitet.