:

Vad händer om man får en LOB?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om man får en LOB?
  2. Vad händer när man hamnar i fyllecell?
  3. Var registreras LOB?
  4. Vad betyder att bli Lobbad?
  5. Är LOB ett brott?
  6. Vad kostar det att sitta i fyllecell?
  7. Får man brev av polisen efter fyllecell?
  8. Hur många gånger får man hamna i fyllecell?

Vad händer om man får en LOB?

Blir man omhändertagen enligt LOB så finns det ingen brottsmisstanke, man kan se det som ett hjälpmedel och inte som ett straff. Det är för att du ska nyktra till och för att eventuella faror/olyckor ska undvikas. En förundersökning kommer således inte startas.

Vad händer när man hamnar i fyllecell?

Om den berusade inte får vård och inte heller direkt friges så går det i praktiken till så att personen kommer att sättas i polisarrest, det brukar kallas för att hamna i ”fyllecell”. Det kan även vara så att personen förvaras i häktet om det finns mer plats där.

Var registreras LOB?

Vägtrafikregistret innehåller även anmälningar enligt lagen om omhändertagande av berusad person (LOB-anmälan). En sådan anmälan registreras även för den som inte har körkort.

Vad betyder att bli Lobbad?

Polisen får genomföra ett omhändertagande enligt LOB när någon är så berusad av alkohol eller annat berusningsmedel (t. ex. cannabis eller annan narkotika) att hen inte kan ta hand om sig själv, eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan.

Är LOB ett brott?

Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (1976:511), förkortat LOB, är en svensk lag, som ger polisen och ordningsvakt rätt att omhänderta en berusad person, som inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller andra. ... Majoriteten av alla frihetsberövanden sker med stöd av LOB.

Vad kostar det att sitta i fyllecell?

På polisens officiella Facebook-sida skriver Scott Goodwin att de ska börja ta betalt för att övernatta i fyllecellen. "Sex timmar kostar 240 kronor och extra kostnader om man kräks eller kissar ner sig".

Får man brev av polisen efter fyllecell?

När en person blir omhändertagen enligt LOB (Lag om omhändertagande av berusade personer m.m) meddelar polisen detta till socialtjänsten i kommunen där personen är folkbokförd. ... Du skriver att du inte vill att ett sådant informationsbrev skickas hem till dig från socialtjänsten.

Hur många gånger får man hamna i fyllecell?

Drygt femhundra personer i landet blir av med körkortet varje år efter att ha hamnat i så kallad ”fyllecell” upprepade gånger. Förra året var Örebro det län som drog in minst antal körkort i landet medan jämnstora Västmanland tillhörde de som drog in flest.