:

Hur ändrar jag preliminärskatt enskild firma?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ändrar jag preliminärskatt enskild firma?
  2. Kan jag ändra min preliminärskatt?
  3. Måste man anmäla flytt till Skatteverket?
  4. Hur ändra preliminär skatt?
  5. Kan man ändra Skattetabell?

Hur ändrar jag preliminärskatt enskild firma?

Om du behöver ändra din debiterade preliminärskatt gör du det genom att lämna en preliminär inkomstdeklaration. Om du använder tjänsten Preliminär inkomstdeklaration fylls flera uppgifter i automatiskt och handläggningstiden blir oftast kortare än om du använder till exempel en blankett.

Kan jag ändra min preliminärskatt?

Jag behöver ändra min debiterade preliminärskatt (F-skatt), kan jag göra det? Genom att logga in på Skatteverkets e-tjänst och välja Preliminär inkomstdeklaration kan du lämna in ett nytt underlag för beräkning av din debiterade preliminärskatt (F-skatt). Du kan ändra din debitering så ofta du vill.

Måste man anmäla flytt till Skatteverket?

Ja. När du flyttar måste du anmäla detta till Skatteverket. Du kan anmäla flyttning innan du flyttar, men senast en vecka efter flyttningen ska Skatteverket ha din anmälan. När du har anmält flyttning sprider Skatteverket automatiskt din nya adress till de flesta myndigheter och viktiga aktörer i samhället.

Hur ändra preliminär skatt?

Du ändrar din preliminärskatt genom att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Du kan lämna omprövningen upp till sex månader efter beskattningsårets utgång. Du ska inte skriva något under Övriga upplysningar om att ansökan handlar om corona. Som företagare ansvarar du själv för att betala din preliminära skatt.

Kan man ändra Skattetabell?

Du ansöker om jämkning antingen i e-tjänsten Jämkning eller på blanketten Jämkning (ändring av preliminär A-skatt) (SKV 4302).