:

Hur bokför man utmätning av lön?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man utmätning av lön?
  2. Vad är utmätning av lön?
  3. Vad bokförs på kontorsmaterial?
  4. Måste arbetsgivare betala kronofogden?
  5. Hur mycket tjänar man i ett eget företag?
  6. Vad ingår i Förbehållsbelopp?
  7. Hur bokförs ett inköp?

Hur bokför man utmätning av lön?

Nettolöneavdraget för en löneutmätning görs i samband med löneutbetalningen och bokförs som en kortfristig skuld i kontogrupp 27. När redovisningsenheten betalar avdraget belopp till kronofogden så bokförs utbetalningen mot ett konto för kassa & bank och mot skuldkontot för löneutmätning i kontogrupp 27.

Vad är utmätning av lön?

Löneutmätning innebär att Kronofogden beslutar att en arbetsgivare ska innehålla och redovisa en del av en gäldenärs lön till Kronofogden och inte till gäldenären. Löneutmätning får bara ske om det är försvarligt med hänsyn till det belopp som kan beräknas flyta in (7 kap. 3 § UB).

Vad bokförs på kontorsmaterial?

Kostnader för kontorsmaterial klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kostnader för kontorsmaterial i kontogrupp 61.

Måste arbetsgivare betala kronofogden?

Arbetsgivaren följer inte beslutet En arbetsgivare som drar det beslutade beloppet från din lön, men inte betalar in pengarna till oss, blir betalningsansvarig om utmätningen gäller vissa skulder till staten. Då kan du bli fri från betalningsansvaret för det belopp som dragits från din lön.

Hur mycket tjänar man i ett eget företag?

Deras snittlön var 20 200 kronor per månad före skatt. 11 Medianlönen i Sverige 2018 var 30 900 kronor i månaden. Bland kvinnor var den 29 900 kronor och bland män 32 200 kronor i månaden. Var fjärde företagare (25 procent) har en lön under 15 000 kronor i månaden.

Vad ingår i Förbehållsbelopp?

Förbehållsbelopp är det belopp du får behålla för din och din familjs försörjning vid en löneutmätning. I förbehållsbeloppet ingår din boendekostnad och ett normalbelopp som ska täcka dina vanliga levnadskostnader.

Hur bokförs ett inköp?

Använder du kontantmetoden så ska inköpen bokföras när du betalar för varan eller tjänsten men använder du faktureringsmetoden så bokför du inköpen både när du mottagit fakturan och när du betalar för fakturan.