:

Hur boka periodiseringsfond?

Innehållsförteckning:

  1. Hur boka periodiseringsfond?
  2. Hur bokförs en periodiseringsfond?
  3. Hur ska räntan användas för periodiseringsfonder?
  4. Vad är avsättningar till periodiseringsfonder?
  5. Hur ska man återföra periodiseringsfond till beskattning?

Hur boka periodiseringsfond?

Avsättning till periodiseringsfond bokförs som kostnad i resultaträkningen, på konto 8811, och återföring bokförs som intäkt på konto 8819. I tabellen nedan visar vi vilka balanskonton som ska användas för avsättningar gjorda olika år.

Hur bokförs en periodiseringsfond?

  • Hur bokförs en periodiseringsfond? Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomster i näringsverksamheten till ett senare år för enskild firma och årets resultat för juridiska personer. Du använder periodiseringsfonder till att jämna ut ditt resultat mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning ...

Hur ska räntan användas för periodiseringsfonder?

  • Här är den ränta som ska användas för beräkning av schablonintäkten på periodiseringsfonder under följande räkenskapsår/taxeringsår: Räkenskapsår. Taxeringsår. Statslåneränta (%) Schablonränta (%) 20. 0,50.

Vad är avsättningar till periodiseringsfonder?

  • Avsättningar till och återföringar från periodiseringsfonder är skattemässiga periodiseringar som inte påverkar en redovisningsenhets momsredovisning. En avsättning till en periodiseringsfond minskar det skattemässiga resultatet ochinkomstskatten under inkomståret och en återföring från en periodiseringsfond ökardet skattemässiga resultatet ...

Hur ska man återföra periodiseringsfond till beskattning?

  • Återföring av periodiseringsfonder. Återföring av (lösa upp) periodiseringsfond till beskattning? Ett företag bestämmer själv vilket år man återför en periodiseringsfond till beskattning, men en periodiseringsfond måste alltid återföras till beskattning senast 6:e året efter avsättningen.