:

Vad krävs för att en konferens ska vara avdragsgill?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att en konferens ska vara avdragsgill?
  2. Är kringkostnader avdragsgilla?
  3. Vad krävs för konferens?
  4. Hur bokför man personalrepresentation?
  5. Hur bokför jag lokalhyra?

Vad krävs för att en konferens ska vara avdragsgill?

Vad som kännetecknar en skattefri konferensresa eller studieresa är bland annat:

  • Minst sex timmar per dag innehåller effektivt arbete.
  • Den effektiva arbetstiden under en resa som pågår en vecka är minst 30 timmar, jämnt fördelat under veckan.
  • Resan är till nytta för företaget.

Är kringkostnader avdragsgilla?

För kringkostnader vid en personalfest, t ex lokalhyra eller kostnader för musikunderhållning eller uppträdande är det högsta avdragsgilla beloppet 180 kr + moms per person. Enligt Skatteverket bör kostnader för högst två personalfester per år vara avdragsgilla.

Vad krävs för konferens?

Det gäller vid en konferens Det här krävs för att konferensen ska kvala in som skattefri: Minst sex timmar per dag måste innehålla effektivt arbete. Om konferensen pågår under en vecka måste minst 30 timmar vara effektivt arbete, som är jämnt fördelade under veckan.

Hur bokför man personalrepresentation?

En kostnad för en skattefri förmån av intern representation redovisas normalt i kontogrupp 76 för anställda och i kontogrupp 69 för egenföretagare, momsen redovisas som ingående moms (negativ skuld) för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person.

Hur bokför jag lokalhyra?

Kostnader för lokalhyra som avser en hyrd lokal och gjorda avdrag för utgifter avseende ett arbetsrum i bostaden hos en enskild näringsidkare klassificeras som lokalkostnader i kontogrupp 50. Kostnader som avser en ägd fastighet klassificeras som fastighetskostnader och utgör därför inte lokalkostnader.