:

Hur bokför man Leverantörsfaktura med omvänd moms?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man Leverantörsfaktura med omvänd moms?
 2. Hur funkar omvänd moms?
 3. Hur bokför man försäljning skrot?
 4. Hur bokförs omvänd byggmoms?
 5. Hur bokar man omvänd moms?
 6. Hur bokför man omvänd moms?
 7. Hur bokför jag varuinköp?

Hur bokför man Leverantörsfaktura med omvänd moms?

Bokföringskonton för omvänd skattskyldighet, inom Sverige....Kontrollera att fakturan anger ditt momsregistreringsnummer och att omvänd skattskyldighet gäller.

 1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
 2. Välj Ny leverantörsfaktura.
 3. Välj den leverantör du ska registrera fakturan för.
 4. Fyll i fakturauppgifterna.

Hur funkar omvänd moms?

Normalt är det den som säljer varor eller tjänster som tar ut moms vid försäljningen och betalar in den till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som är skyldig att betala moms till staten. Här kan du läsa om vad omvänd skattskyldighet innebär när du är säljare respektive köpare.

Hur bokför man försäljning skrot?

Hur bokför jag en leverantörsfaktura med handel av skrot/metall (utan moms) i programmet? Som köpare ska du redovisa ditt inköp i ruta 23 "Inköp av varor i Sverige" på skattedeklarationen. Den utgående momsen ska du räkna ut själv och redovisa i ruta 30 "Utgående moms 25 %" på skattedeklarationen.

Hur bokförs omvänd byggmoms?

Bokföring. I säljarens skattedeklaration ska försäljningen redovisas på rad 41 Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige. Det betyder att du måste ha ett speciellt försäljningskonto för byggtjänsterna. Lägg därför under Uppläggning – Kontoplan upp konto 3231 Förs byggsektorn, omvänd momsskyldighet.

Hur bokar man omvänd moms?

Om omvänd skattskyldighet skall tillämpas för inköpet så kan man justera bort totalbeloppet på konto 4599 och bokföra det momspliktiga beloppet på ett konto i kontogrupp 44 (ett konto som har en momskod kopplad till sig) samt bokföra utgående och ingående moms på beloppet.

Hur bokför man omvänd moms?

Om omvänd skattskyldighet skall tillämpas för inköpet så kan man justera bort totalbeloppet på konto 4599 och bokföra det momspliktiga beloppet på ett konto i kontogrupp 44 (ett konto som har en momskod kopplad till sig) samt bokföra utgående och ingående moms på beloppet.

Hur bokför jag varuinköp?

Värdet för ett varulager redovisas normalt i kontogrupp 14, varuinköp redovisas normalt i kontogrupp 40 till 45 och lagerförändringar som uppstår vid en lagervärdering bokförs normalt i kontogrupp 49.