:

Hur bokför man rabatt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man rabatt?
  2. Hur bokför man pant?
  3. Hur bokföra erhållen Kassarabatt?
  4. Hur bokför man försäljning på kommission?
  5. Hur bokför man provisionskostnader?
  6. Hur bokför jag marknadsföring?
  7. Vilken moms på pant?
  8. Hur räknar man ut Kassarabatt?
  9. Är det moms på provisioner?

Hur bokför man rabatt?

Den del av en negativ utgift för erhållna rabatter som avser ingående moms skall redovisas som en skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald. En negativ kostnad av erhållna rabatter klassificeras som en reduktion av inköpspriser och bokförs normalt i kontogrupp 47.

Hur bokför man pant?

Ute i handeln, där panten faktureras tillsammans med förpackningens innehåll, har panten samma momssats som drycken. Det vill säga; livsmedel som läsk och vatten har 12 % i moms och då har även panten 12% moms (nettopant 0,89 kr + 12% moms = 1kr).

Hur bokföra erhållen Kassarabatt?

Den del av en negativ inkomst avseende lämnade kassarabatter som avser utgående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald. En negativ intäkt av lämnade kassarabatter klassificeras som en intäktskorrigering och bokförs normalt i kontogrupp 37.

Hur bokför man försäljning på kommission?

Det vanligaste är dock att man som företag får någon form av provision som är likställt med en försäljningsintäkt av typen tjänst. Det ska alltså bokföras som en försäljning av tjänst och momsen ska hanteras som om det var en tjänsteförsäljning, alltså normalt 25%.

Hur bokför man provisionskostnader?

Löpande bokföring Om provisionen är från företagets sekundära aktiviteter krediteras lämpligen konto 3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties, alternativt på underkontot 3921 Provisionsintäkter och ingår därmed i posten Övriga rörelseintäkter. Lämnad provision debiteras konto 6050 Försäljningsprovisioner.

Hur bokför jag marknadsföring?

Om reklam-/marknadsföringsbidraget anses utgöra en rabatt på tidigare försäljning ska bidraget bokföras som en nedsättning av tidigare försäljning hos leverantören.

Vilken moms på pant?

Panten är inte momsbelagd och moms på panten ska inte heller debiteras vid utleveranser.

Hur räknar man ut Kassarabatt?

Om en kundfaktura har kassarabatt, ska det stå på fakturan att om kassarabatten används, ska beskattningsunderlaget minskas med X antal kronor och momsen motsvarande 25 % med X antal kronor. Då får även momsen minskas utan att en ny faktura behöver skickas ut. En kassarabatt ska redovisas rätt i bokföringen.

Är det moms på provisioner?

Provisionsinkomster är momspliktiga om uppdraget rör momspliktig försäljning men momsfria om uppdraget rör momsfri försäljning.