:

Hur länge gäller en bankgaranti?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge gäller en bankgaranti?
  2. Vad är garantiprovision?
  3. När används bankgaranti?
  4. Hur bokför man bankgaranti?
  5. Vad menas med Mållön?
  6. Vad menad med provision?

Hur länge gäller en bankgaranti?

En bankgaranti kan, beroende på sin utformning, fungera som en säkerhet genom hela kontraktets livslängd, och kan ibland vara aktuell redan i sam- band med att ett anbud lämnas. under entreprenadtiden, vilken är den tid under vilken byggnationen färdigställs, dels ett åtagande under garantitiden.

Vad är garantiprovision?

I löneavtal finns ofta en lönekomponent kallad garantiprovision. Denna garantiprovision brukar ligga på en nivå som understiger den beräknade totallönen per månad (summan av fast lön och till exempel provision) men väsentligt över grundlönen. Ofta cirka 75 procent av beräknad totallön.

När används bankgaranti?

En bankgaranti kan ställas som säkerhet exempelvis för en förskottsbetalning, leverans, betalning av en köpesumma eller garantitiden, eller för att någon annan avtalsförpliktelse ska uppfyllas. ... Sådana bankgarantier kallas för kommersiella garantier.

Hur bokför man bankgaranti?

Den avgift som banken tar för bankgarantin kan debiteras på konto 6080 Bankgarantier och behandlas i den löpande bokföringen, årsbokslut/årsredovisning och deklaration på samma sätt som för övriga liknande avgifter för finansiella tjänster. Ett företag som erhåller en bankgaranti behöver inte upplysas om detta.

Vad menas med Mållön?

Många arbetar med en så kallad mållön, det vill säga fast lön plus den förväntade rörliga lönen om man uppnår sina mål.

Vad menad med provision?

Provision är en rörlig ersättning Provisionslön är en rörlig kompensation som baseras på den anställdes arbetsprestationer under en viss period. Det innebär att provisionslön tillhör kategorin rörlig lön, och är en individuellt anpassad lön som regleras i arbetstagarens anställningsavtal.