:

Hur bokförs en avsättning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokförs en avsättning?
  2. Hur bokför man pensionsförsäkring enskild firma?
  3. Hur bokförs en Direktpension?
  4. När ska en avsättning redovisas?
  5. När ska avsättning redovisas?
  6. Hur bokförs livförsäkring?

Hur bokförs en avsättning?

Avsättningar redovisas skilt från skulder i balansräkningen och bokförs normalt i kontogrupp 22 även om semesteravsättningar bokförs i kontogrupp 29 och avsättningar för bokslutsdispositioner bokförs i kontogrupp 21.

Hur bokför man pensionsförsäkring enskild firma?

Pensionssparande i enskild firma behöver inte bokföras, utan kan göras enbart som ett avdrag i deklarationen. Om du betalar pensionspremien genom ett uttag från firman kan du använda utbetalningstypen Företagarens pensionssparande när du registrerar en utbetalningen.

Hur bokförs en Direktpension?

Utfästelsen för direktpension ska redovisas som en avsättning. När företaget har ett pensionsåtagande som uteslutande är beroende av värdet på en tillgång som företaget äger, ska företaget redovisa en avsättning som tas upp till tillgångens redovisade värde.

När ska en avsättning redovisas?

Avsättningen ska enligt punkt 21.9 redovisas till nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen, om effekten av när i tiden betalningen sker är väsentlig.

När ska avsättning redovisas?

Som avsättning skall sådana förpliktelser redovisas som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias.

Hur bokförs livförsäkring?

En kostnad för en skattefri förmån av livförsäkringar bokförs normalt i kontogrupp 75 för anställda och i kontogrupp 63 för delägare som inte är anställda. En kostnad för en skattepliktig förmån av livförsäkringar bokförs normalt i kontogrupp 75 för anställda och i kontogrupp 69 för delägare som inte är anställda.