:

Vilka har Collectum?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka har Collectum?
 2. Vem ska anmälas till Collectum?
 3. Vad ingår i Collectum?
 4. Vilken lön ska rapporteras till Collectum?
 5. Vilka har ITP2?
 6. När ska man anmäla till Collectum?
 7. Är ITP1 eller ITP2 bäst?
 8. Vad innebär ITP1?

Vilka har Collectum?

ITP 1 har du som är född 1979 och senare. På vissa företag har dock alla tjänstemän ITP 1, oavsett ålder. Att pensionen är premiebestämd innebär att premien, men inte pensionen, är bestämd på förhand. Ålderspensionen börjar man tjäna in från 25 års ålder.

Vem ska anmälas till Collectum?

Normalt ska samtliga tjänstemän anmälas till tjänstepensionen ITP i samband med att en arbetsgivare tecknar kollektivavtal. Det finns dock personer på företaget som ni kan välja att inte anmäla till tjänstepensionen ITP.

Vad ingår i Collectum?

ITP-avtalet innehåller två delar: ITP 1 och ITP 2. Huvudregeln är att anställda tjänstemän som är födda 1979 eller senare har ITP 1 och att födda 1978 eller tidigare har ITP 2....

 • ålderspension, som förvaltas av Alecta.
 • sjukpension, som betalas ut av Alecta.
 • familjepension, för den som tjänar mer än 511 500 kronor om året.

Vilken lön ska rapporteras till Collectum?

Varje månad ska ni rapportera den utbetalda bruttolönen för varje anställd i internetkontoret, oavsett om lönen har ändrats från föregående månad eller inte. Grundprincipen är att lön och tillägg till lön ska tas med, men inte kostnadsersättningar. efter bruttolöneavdrag, exempelvis förmånsbil.

Vilka har ITP2?

En ny ITP-plan gäller från och med 2007. Den innebär att samtliga anställda som är födda 1979 eller senare ska ha en helt premiebestämd pension, ITP1, från och med 25 års ålder. De som är födda 1978 eller tidigare har kvar den gamla, men väsentligt förbättrade ITP-planen som nu kallas ITP2.

När ska man anmäla till Collectum?

Rapportera nya medarbetare till oss så snart de börjat, så att de får rätt nivå på sin tjänstepension ITP. Tjänstemän som är födda 1979 eller senare har ITP 1 och tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare har generellt ITP 2. Ert företag kan också ha förhandlat om att ITP 1 ska gälla för samtliga tjänstemän.

Är ITP1 eller ITP2 bäst?

En ny ITP-plan gäller från och med 2007. Den innebär att samtliga anställda som är födda 1979 eller senare ska ha en helt premiebestämd pension, ITP1, från och med 25 års ålder. De som är födda 1978 eller tidigare har kvar den gamla, men väsentligt förbättrade ITP-planen som nu kallas ITP2.

Vad innebär ITP1?

Jobbar du som tjänsteman inom den privata sektorn heter din tjänstepension troligtvis ITP1 eller ITP2. Varje år sätter din arbetsgivare av pengar till din tjänstepension upp till du är 65 år. Hur mycket beror på din lön. Beroende på din ålder tillhör du normalt sett antingen avtalet ITP1 eller ITP2.