:

Vad gör en KAM?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör en KAM?
 2. Vad krävs för att bli key account manager?
 3. Vad gör en Account Assistant?
 4. Hur många KAM?
 5. Hur mycket tjänar en kam?
 6. Vad gör Enaccount manager?
 7. Vad kan man jobba som Account Manager?
 8. Vad gör Enaccount Manager?
 9. Har KAM korsord?

Vad gör en KAM?

Som Key Account Manager (KAM) och Account Manager har du hand om ett företags kunder eller specifika nyckelkunder. ... Som Key Account Manager kan man påstå att du är din kunds representant i den egna organisationen för att säkerställa en god affärsrelation och nå upp till omsättning- och resultatmål.

Vad krävs för att bli key account manager?

Vilken utbildning krävs för att bli Key Account Manager En Key Account Manager förväntas att ha en yrkeshögskoleutbildning inom företagsförsäljning, Key Account försäljning eller någon annan kvalificerad utbildning inom försäljning.

Vad gör en Account Assistant?

Key account managers arbete handlar om att säkerställa en god affärsrelation med kunder med omsättnings- och resultatansvar både på kort- och långsikt. I rollen som KAM ingår det ofta även att koppla samman rätt person inom den egna organisationen med de rätta personer inom kundernas företag.

Hur många KAM?

Antalet kunder kan variera och beror till exempel på storlek, komplexitet och i vilken fas kundrelationen befinner sig. En KAM bör under en arbetsvecka ha ungefär 80% arbetsbelastning, det vill säga ha 1 dag i veckan som är helt fri.

Hur mycket tjänar en kam?

Marknadslönen 2021 för Key Account Manager ligger mellan 42 000 kronor och 65 000 per månad. Har det övergripande ansvaret att upprätthålla samt utveckla en långsiktigt bra relation med nya samt befintliga kunder. Arbetar långsiktigt och strategiskt med företagets nyckelkunder.

Vad gör Enaccount manager?

Account Managers tilldelas specifika kunder inom vissa branscher, vissa produktområden eller inom viss geografiska områden och tar således hand och ansvar för ett specifikt kundsegment. En Account Manager arbetar upp dessa kundkonton och ansvarar för försäljningsintäkterna.

Vad kan man jobba som Account Manager?

Vi listar 5 arbetsuppgifter som vanligtvis ingår i rollen som säljare:

 • Prospektering. Sökandet efter nya kundkontakter både bland kunder du redan bearbetar, men också mot nya potentiella bolag som inte handlat eller tagit hjälp av er tidigare.
 • Mötesbokning. ...
 • Säljmötet. ...
 • Omvärldsbevakning. ...
 • Implementera affären.

Vad gör Enaccount Manager?

Account Managers tilldelas specifika kunder inom vissa branscher, vissa produktområden eller inom viss geografiska områden och tar således hand och ansvar för ett specifikt kundsegment. En Account Manager arbetar upp dessa kundkonton och ansvarar för försäljningsintäkterna.

Har KAM korsord?

Synonymer till kam

 • hårkam, lusräfsa; fläns, utsprång; tuppkam; skära alla över en kam bedöma alla lika. bergskam, ås, rygg, krön, topp, höjd; vågkam, vågtopp.
 • Användarnas bidrag. lusraka.