:

Hur bokför man toner till skrivare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man toner till skrivare?
  2. Hur bokför man IT tjänster?
  3. Hur bokför man kontorsmaterial?
  4. Hur bokför man kontantköp?
  5. Vad räknas som IT tjänst?

Hur bokför man toner till skrivare?

Du bokför inköp av bläck till skrivaren på konto: 6110 Kontorsmatriel eller 4560 Förbrukningsvaror.

Hur bokför man IT tjänster?

Vid inköp av olika utförda tjänster så som installation, programmering och teknisk support kan man använda bokföringsmallen IT-tjänster inrikes. Bokföringskonto 6540 (IT-tjänster) kommer att debiteras samt ingående moms på 25%.

Hur bokför man kontorsmaterial?

Den del av en utgift för kontorsmaterial som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald. Kostnader för kontorsmaterial klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kostnader för kontorsmaterial i kontogrupp 61.

Hur bokför man kontantköp?

Om du önskar att bokföra kontantköpen på en leverantörsfaktura i stället för på ett verifikat är tillvägagångssättet detsamma som för ett verifikat. Leverantörsfaktura ska dock markeras som betald med funktionen Markera som betalad utanför Procountor i vyn Betalning så att den inte hamnar på listan över öppna fakturor.

Vad räknas som IT tjänst?

Exempel på en IT-tjänst kan exempelvis vara hyra av webbplats, serviceavtal med datorföretag eller hyra av program.