:

Hur bokför jag Omställningsstödet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför jag Omställningsstödet?
  2. Hur bokför man insättning av eget kapital?
  3. Hur bokför man Coronatest?
  4. Hur bokför man Sjuklönekostnader?
  5. Hur bokför man insättning av aktiekapital?
  6. Hur bokför man Coronastöd?

Hur bokför jag Omställningsstödet?

Omställningsstödet redovisas som en övrig intäkt och kan bokföras på konto 3980, Erhållna offentliga stöd.

Hur bokför man insättning av eget kapital?

Har du satt in pengar i din enskilda firma kan du använda mallen Egen insättning. Då krediteras konto 2018 och det betalkonto du väljer (till exempel 1930 - Företagskonto) debiteras. Skulle du ta ut pengar från bolaget så kan detta bokföras med mallen Egen insättning, återbetalning.

Hur bokför man Coronatest?

Hur bokför jag de sänkta arbetsgivaravgifterna med anledning av coronaviruset? Eftersom det är fråga om en nedsättning av arbetsgivaravgifterna, dvs. inte ett bidrag, medför det inte någon särskild bokföringsåtgärd. Arbetsgivaravgifterna bokförs som vanligt på kontot för arbetsgivaravgifter men till ett lägre belopp.

Hur bokför man Sjuklönekostnader?

Kostnader för premier till försäkringen mot höga sjuklönekostnader för anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 76. Försäkringsersättning från försäkringen mot höga sjuklönekostnader klassificeras som en rörelseintäkt och bokförs i kontogrupp 39.

Hur bokför man insättning av aktiekapital?

Aktiekapitalet utgör det sammanlagda värdet av alla aktier och bokförs på ett skuldkonto, detta är ett bundet eget kapital. Bokföringen av aktiekapitalet är alltid den första verifikationen i det första räkenskapsåret. Vanligtvis ser du insättningen i din autokontering och kan enkelt välja konto 2081 Aktiekapital.

Hur bokför man Coronastöd?

När redovisas coronastöd som hör till 2020 enligt K1 för enskilda näringsidkare? Företag som beviljats stödet senast den 31 december ska redovisa intäkten i det förenklade årsbokslutet för 2020.