:

Hur bokför man en inventarie?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man en inventarie?
 2. Hur ofta gör man avskrivningar?
 3. Vad bokförs på konto 1210?
 4. Hur bokför man konst?
 5. Hur bokför man reavinst?
 6. När görs avskrivningar?
 7. Vad gör man med avskrivningar?
 8. Hur ska du bokföra Årets avskrivning?
 9. Vad är huvudregeln för avskrivningar?
 10. Vilka är skattemässiga avskrivningar på näringsfastigheter?
 11. Vad är räkenskapsenlig avskrivning?

Hur bokför man en inventarie?

Inköp och försäljningar av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 12. En vinst vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 39 och en förlust vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 79.

Hur ofta gör man avskrivningar?

Eftersom den beräknade ekonomiska livslängden är fem år ska du därför göra avskrivningar på 20% om året. Avskrivningen innebär en kostnad i din resultaträkning, som därigenom påverkar resultatet negativt.

Vad bokförs på konto 1210?

Vid bokföringen av årets avskrivning bokför du mellan ett konto med anskaffningsvärde såsom exempelvis konto 1210 mot ett tillhörande avskrivnings konto såsom 1219 för att hålla koll på den ekonomiska värdet för just den tillgången.

Hur bokför man konst?

Konstverk kan också klassificeras som förbrukningsinventarier om anskaffningsvärdet understiger gränsvärdena för inventarier av mindre värde. Man brukar bokföra inköp av konst och tavlor i kontogrupp 12, som förbrukningsinventarier i kontogrupp 54 eller som varuinköp i kontogrupp 40.

Hur bokför man reavinst?

Om försäljningspriset är högre än det bokförda värdet är det en vinst som skall bokföras på konto 3973 ”Vinst vid avyttring maskiner och inventarier”. Om försäljningspriset istället är lägre är det en förlust som skall bokföras på konto 7973 ”Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier”.

När görs avskrivningar?

Grundregeln är att avskrivningar sker under tillgångens ekonomiska livslängd med årliga belopp som motsvarar den ungefärliga värdeminskningen. Detta kallas för avskrivning enligt plan. Tiden för avskrivning, avskrivningstiden, får inte vara längre än den ekonomiska livslängden och bestäms när tillgången anskaffas.

Vad gör man med avskrivningar?

I bokföringen ses avskrivningar som en kostnad på grund av att att den motsvarar värdet av förbrukade resurser. Därför redovisas de i resultaträkningen, medan tillgångarna redovisas i balansräkningen. Om värdet på en anläggningstillgång har ökat i värde vid bokslutsdagen kan den skrivas upp.

Hur ska du bokföra Årets avskrivning?

 • Vid bokföringen av årets avskrivning bokför du mellan ett konto med anskaffningsvärde såsom exempelvis konto 1210 mot ett tillhörande avskrivnings konto såsom 1219 för att hålla koll på den ekonomiska värdet för just den tillgången. När du köper nya tillgångar som ska skrivas av får du bokföra dessa manuellt.

Vad är huvudregeln för avskrivningar?

 • Huvudregeln (30-procentsregeln) Med huvudregeln får du göra ett avskrivning på 30 % av inventariernas restvärde. Det innebär att du tar värdet som återstår efter tidigare års avskrivningar, alltså anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar (överavskrivningar inräknat).

Vilka är skattemässiga avskrivningar på näringsfastigheter?

 • Vilka skattemässiga avskrivningar som är tillåtna på byggnader beror på vilken byggnadstyp det rör sig om. Avskrivningar på näringsfastigheter får enligt skatteverket göras på anskaffningsvärdet enligt nedanstående procentsatser per år: Småhus 2 % Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnader 3 % Kiosk 5 % Övriga ...

Vad är räkenskapsenlig avskrivning?

 • Räkenskapsenlig avskrivning är en metod för att beräkna det skattemässiga värdeminskningsavdraget på inventarierna. Avskrivningar av inventarier bokförs månadsvis i den löpande bokföringen. Man talar då om den redovisningsmässiga avskrivningen. Den redovisningsmässiga avskrivningen är baserad på inventariernas förväntade ekonomiska livslängd.