:

Hur bokar jag en prövning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokar jag en prövning?
  2. Vad är en prövning?
  3. Hur kan man göra prövning?
  4. Hur gör man prövning Komvux?
  5. Hur går en prövning till?

Hur bokar jag en prövning?

För att anmäla dig till en prövning så vänder du dig till vuxenutbildning i din hemkommun. Vissa kommuner har avtal med olika skolor för att sköta prövningarna och i de fallen kan du anmäla dig direkt till skolan. Skolan eller vuxenutbildningen får ta ut en avgift på 500 kr för varje prövning.

Vad är en prövning?

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser.

Hur kan man göra prövning?

Prövning på komvux innebär att du läser in en gymnasiekurs på egen hand och sedan gör en prövning, som ofta är både ett skriftligt och muntligt prov i ämnet. För dig som redan har ett godkänt betyg i kursen från gymnasiet är prövning det enda sättet att höja ett betyg.

Hur gör man prövning Komvux?

En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs för att sedan göra en prövning. En prövning är ofta ett skriftligt och ett muntligt prov i ämnet. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven i kursplanen för ämnet. När du gjort prövningen får du ett betyg.

Hur går en prövning till?

Hur går en prövning till? Att göra en prövning innebär att du först läser in dig på en kurs eller ämne på egen hand för att sedan göra prövningen som kan ske både skriftligt och/eller muntligt. ... Syftet med prövningen är att du ska visa dina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav.